Koren in de Heilige Geest Kerk

Alle vieringen van de H. Geestkerk zijn sinds 22 november 2020 in de Grote Kerk. 

In de H. Geest zijn alleen nog de vieringen van de Poolse gemeenschap en desgewenst incidentele vieringen zoals een uitvaart.