Vaste vieringen

Aangepast vieringen Heilige Sint Sint Lambertus Kerk Haren.:
Als het allemaal weer mogelijk is om samen te vieren
worden de H. Missen op de bekende momenten hervat.
Om de twee weken H. Mis in Macharen, aanvang 19.00 uur.

Graag tot ziens,
Pastoor R. Kerssemakers,
Kapelaan W. Renders
Kapelaan Q. Kerckhofs