Kerkhof Heilige Servatius

Kerkhof Megen

Voor praktische zaken, vragen over grafrechten en tarieven over het kerkhof in Megen kunt u zich wenden tot de Gemeente Oss.

Telefoonnummer 0412 - 629 911