Kerkhof Sint Petrus Banden

Kerkhof Macharen

Voor praktische zaken betreffende het kerkhof en vragen over grafrechten kunt u zich wenden tot de heer J. Buis. Telefoonnummer 0412 - 492 439

De tarieven voor het maken van een graf en de grafrechten vindt u onder tarieven

Het kerkhofreglement voor de begraafplaats Macharen kunt u vinden onder overige downloads