Vaste vieringen in Macharen

Aangepast vieringen Heilige Sint Petrus'Banden Macharen:
Als het allemaal weer mogelijk is om samen te vieren
worden de H. Missen op de bekende momenten hervat.
Om de twee weken H. Mis in Macharen, aanvang 19.00 uur.

Graag tot ziens,
Pastoor R. Kerssemakers,
Kapelaan W. Renders
Kapelaan Q. Kerckhofs