Gemengd koor Willibrordus

Het parochieel gemengd koor 'Sint Willibrordus' is een koor dat zingt op zondagen en tijdens huwelijken, huwelijksjubilea en uitvaarten.

Het koor draagt op de zondagen, met uitzondering van de 1ste zondag van de maand, zijn muzikale steentje bij in de Heilige Mis.

De repetities zijn op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Berchplaets. Met uitzondering van de 1ste dinsdag van de maand.

Gezien het aantal leden kunnen we altijd nieuwe leden gebruiken. Kom eens langs bij een repetitie of neem contact op met kapelaan Willem Renders of het Kerkbestuur van de Willibrordus Parochie.