Bestuursleden

Bestuur Willibrordus Parochie:

  • Pastoor R. Kerssemakers, voorzitter
  • Mevrouw H. Eppink-Beyer, secretaris
  • De heer H. de Bekker, penningmeester 
  • De heer A. van Grinsven, bouwzaken Grote Kerk
  • De heer M. van Teeffelen, bouwzaken Heilige Geestkerk
  • De heer R. van den Broek, bouwzaken Berghem ca
  • De heer A. van Rossem, algemene zaken
  • Mevrouw V. van Vliet

 

Bestuur