Pastoraal team

Pastoraat en pastorie Oss
Pastoor R. Kerssemakers
Begijnenstraat 1
5341 BC Oss
Telefoon: 0412 - 622 015
E-mail pastoor: pastoor@parochiewillibrordus.nl

Kapelaan Q. Kerckhofs
Begijnenstraat 1
5341 BC Oss
Telefoon: 0412 - 622 015
E-mail pastoor: quinten.kerckhofs@live.be

Diaken Pieter Raaijmakers: diakenraaijmakers@parochiewillibrordus.nl

Pastoraat en pastorie Berghem
Kapelaan W. Renders
Julianastraat 37
5351 AL Berghem
Telefoon: 0412 - 401 215
E-mail: kapelaanrenders@parochiewillibrordus.nl