Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenDe meest actuele nieuwsberichten:

opGROEIsymposium
Zaterdag 9 november - Veenendaal
gepubliceerd: donderdag, 11 juli 2024
Na een aantal succes­volle symposia en webinars staat er dit najaar weer een opGROEIsymposium gepland. Op zater­dag 9 no­vem­ber 2024 zijn (groot-) ouders, opvoe­ders en pe­da­go­gische weer welkom, ditmaal in Veenendaal (tussen Utrecht en Arnhem).


Zomercursus Gregoriaans
Maandag 19 t/m vrijdag 23 augustus - Abdij Koningshoeven
gepubliceerd: dinsdag, 2 juli 2024
Stich­ting Amici Cantus Gregoriani or­ga­ni­seert elke twee jaar de ACG Zomer­cur­sus Gre­go­ri­aans. Dit jaar vindt de cursus plaats in de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven bij Tilburg van maan­dag 19 tot en met vrij­dag 23 au­gus­tus 2024.


Bedevaart naar Kevelaer
Zaterdag 24 augustus
gepubliceerd: maandag, 10 juni 2024
Inmiddels zijn de voor­be­rei­dingen voor onze bede­vaart weer be­gon­nen en hopen wij ook dit jaar weer met ongeveer 250 pelgrims naar Kevelaer te mogen trekken.


Geslaagde bedevaart naar Lourdes Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 2 juni 2024
Op 27 april ’s morgens heel vroeg om 05.45 uur, ver­trok­ken er afkoms­tig uit de Wil­li­brordus pa­ro­chie vanuit Zeeland (het dorpje) een vijftal pa­ro­chi­anen op bede­vaart naar Lourdes: Han, Dana, Hans, Frans, Stijn en pastoor Roland.


Sacramentsprocessie
Zondag 2 juni - 10.00 uur - Grote Kerk Oss
gepubliceerd: vrijdag, 24 mei 2024
Op zon­dag 2 juni, op het hoog­feest van Sacra­ments­dag, wordt na de H.Mis van 10.00 uur een be­schei­den Sacra­ments­pro­ces­sie gehou­den rond de Grote Kerk. Alle pa­ro­chi­anen zijn van harte uit­ge­no­digd om deze traditie voort te zetten.


Maria van Fatima in Oss
Zaterdag 25 mei - 14.00 uur - Start in de Grote Kerk
gepubliceerd: woensdag, 22 mei 2024
De Heraldos del Evangelio, een inter­na­tio­nale katho­lie­ke bewe­ging, reist door Neder­land met het beeld van Maria van Fatima. Deze devotionele rondreis, die de spi­ri­tu­ele bood­schap van de Maagd Maria verspreidt, maakt op zater­dag 25 mei een bij­zon­dere stop in Oss.


Torenbeklimmingen Grote Kerk weer van start Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 15 mei 2024
Nu de temperaturen aangenamer wor­den, hebben de “Vrien­den van de Grote Kerk” de torenbeklim­mingen weer opgestart. “Vrien­den van de Grote Kerk” is een groep sym­pa­thi­san­ten van de monu­mentale kerk. De groep is des­tijds opgericht door de voor­ma­lige stadsgidsen Gerrit Eijsvogels en de onlangs overle­den Jan Ulijn.


Openingstijden kerkhof Eikenboomgaard gewijzigd
gepubliceerd: dinsdag, 14 mei 2024
De ope­ningstij­den van kerkhof Eiken­boom­gaard zijn ge­wij­zigd.
do, 25 apr 2024Leer St. Jozef kennen
ma, 22 apr 2024Mgr. Mutsaerts over Week van het Gezin
do, 18 apr 2024Roepingenzondag 2024
wo, 17 apr 2024Webinar Liefde-Leven-Lichaam
ma, 15 apr 2024Maria komt naar Den Bosch
ma, 1 apr 2024Paaseieren in de pastorietuin
zo, 31 mrt 2024Indrukwekkende Paaswake
do, 28 mrt 2024Vieringen Goede Week en Pasen
do, 28 mrt 2024Indrukwekkende Chrismamis Fotoreportage
di, 19 mrt 2024Geestelijk leven van Sint Jozef
do, 14 mrt 2024Het Cadeau - 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam
zo, 10 mrt 2024H. Lambertuskerk aan eredienst onttrokken
wo, 28 feb 2024Pasen: niet te filmen! Video
wo, 7 feb 2024Met de parochie naar Lourdes
do, 18 jan 2024Nederlandse bisschoppen reageren op Fiducia supplicans
do, 18 jan 2024Gebedsweek eenheid Christenen
za, 6 jan 2024Driekongingenzingen
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Parochieblad
Meest actuele editie:
Parochieblad Mei 2024
Mei 2024
eerdere edities