Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen


De meest actuele nieuwsberichten:

Kinderen maken Adventskrans
gepubliceerd: dinsdag, 5 december 2023
Zondag j.l. maakten de kin­de­ren een Advents­krans. Het was een gezellig rommeltje in het Pa­ro­chie­cen­trum. 


Kerstconcert met Les Chanteurs de Saint Gérard
Zondag 17 december - 19.30 uur - Grote Kerk Oss
gepubliceerd: vrijdag, 17 november 2023
Op zon­dag 17 de­cem­ber 2023 zullen de Chanteurs de Saint Gérard weer een Kerst­con­cert ver­zorgen in de Grote Kerk van Oss. Het koor staat onder de bezielende lei­ding van dirigent en pianist Rein Boeijen. Ditmaal is er een gastoptre­den van violiste Marieke Keser.


Avondvieringen weer in de Grote Kerk.
gepubliceerd: maandag, 6 november 2023
Sinds 1 no­vem­ber zijn er op dins­dag, don­der­dag en vrij­dag, naast de ochtend­vie­ringen, ook weer avondmissen.


Allerzielen
gepubliceerd: woensdag, 25 oktober 2023
Rond Aller­zie­len staan we stil, bij hen die we moeten missen. De wereld draait door, alsof er niets is veran­derd. Wie iemand verliest, weet dat de wereld echter nooit meer het­zelfde zal zijn.


Uitnodiging Willibrordusfeest
Zondag 5 november - 10.00 uur - Grote Kerk Oss
gepubliceerd: dinsdag, 24 oktober 2023
Zondag 5 no­vem­ber vieren we het Willirbordus-feest! Na de H. Mis van 10.00 uur, die in het teken staat van de patroon van onze pa­ro­chie en wordt opge­luis­terd door het gemengd koor, is er een gezellig samen­zijn. Eenmaal per jaar, en wel op de dag van de Wil­li­brordus­vie­ring, wordt er aan­dacht besteed aan mensen die even in het zonnetje mogen wor­den gezet.


Voor wie aan trouwen denkt (nieuwe data)
Cursus op zaterdagochtend
gepubliceerd: zondag, 15 oktober 2023
Aanko­men­de no­vem­ber gaat onze pre-marriagecourse weer van start. Dit is een alpha- cursus speciaal voor stellen en is bedoeld als ori­ën­ta­tie en voor­be­rei­ding op het huwe­lijk vanuit een chris­te­lijk per­spec­tief.


Nieuwe start familiepastoraat
Voorbereiding 1ste H. Communie/Vormsel
gepubliceerd: maandag, 9 oktober 2023
Zondag 15 ok­to­ber, aan­slui­tend aan de H. Mis van 10.00 uur zal in het pa­ro­chie­cen­trum (Koorn­straat 6) in­for­ma­tie gegeven wor­den over de voor­be­rei­ding tot het ont­van­gen van de 1ste H. Communie en het H. Vormsel.


De Gerarduskalender is er weer
gepubliceerd: donderdag, 21 september 2023
De Gerarduskalen­der voor het jaar 2024 is weer binnen. U kunt hem ver­krij­gen op het pa­ro­chie­cen­trum, Koorn­straat 6, op werk­da­gen tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
vr, 1 sep 2023Catechese op dinsdag
zo, 20 aug 2023Van de wereldjongerendagen
zo, 2 jul 2023Bedevaart naar Banneux
za, 1 jul 2023Sacramentsdag Fotoreportage
ma, 12 jun 2023Dertigjarig priesterfeest
do, 1 jun 202330 Jaar priester
wo, 10 mei 2023Reisverslag van Lourdes
do, 4 mei 2023Mei maand Maria-maand
ma, 1 mei 2023Hoe een paasmandje volle kerken trekt…
vr, 14 apr 2023Jubileumfeest Sint Sebastiaan Gilde Oss
ma, 10 apr 2023Sacramentsdag
zo, 9 apr 2023Allen een Zalig Pasen toegewenst!
ma, 3 apr 2023Vieringen Goede Week en Pasen
do, 30 mrt 2023Nieuwe aanwinst voor de parochie
do, 9 mrt 2023Zomerkamp jongeren Emmanuel
zo, 19 feb 2023Catechese volwassenen voortaan elke dinsdag
do, 9 feb 2023Energiekosten ook voor onze parochie een zorg
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Parochieblad
Meest actuele editie:
Parochieblad Oktober 2023
Oktober 2023
eerdere edities