Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen


De meest actuele nieuwsberichten:

Vieringen Goede Week en Pasen
gepubliceerd: vrijdag, 17 maart 2023
Pasen is vroeg dit jaar. De Veer­tig­da­gen­tijd begon al op 22 februari en we vieren het hoog­feest van Pasen al in de nacht van zater­dag 8 op zon­dag 9 april. Hierbij een over­zicht van vie­rin­gen in onze pa­ro­chie.


Zomerkamp jongeren Emmanuel
Van 12 t/m 17 augustus - Emmaus Helvoirt
gepubliceerd: donderdag, 9 maart 2023
Ook dit jaar wordt in Helvoirt weer het Zomer­kamp gehou­den voor kin­de­ren in de leef­tijdsfase van groep 4 t/m 8. De kin­de­ren zijn van zater­dag 12 t/m don­der­dag 17 au­gus­tus weer welkom in Con­fe­ren­tie­oord Emmaus te Helvoirt.


Catechese volwassenen voortaan elke dinsdag
Aansluitend aan de avondmis, in het parochiecentrum
gepubliceerd: zondag, 19 februari 2023
Voor­taan zal er op elke dins­dag­avond, aan­slui­tend aan de avondmis een catechese-uurtje zijn in onze pa­ro­chie. Voorlopig staan daarin de sacra­menten centraal maar soms zal er ook een video te zien zijn; altijd met geloofs­in­houd.


Energiekosten ook voor onze parochie een zorg
gepubliceerd: donderdag, 9 februari 2023
Onlangs is door het bestuur een kleine com­mis­sie in het leven ge­roe­pen die gaat bestu­de­ren wat de moge­lijk­he­den zijn om te bezuinigen op de energie­kos­ten.


De pastoor vanuit Chili
gepubliceerd: zaterdag, 28 januari 2023
Curacavi is een uitgestrekt dorp met een hoofd­kerk en 16 kapellen in de woonwijken rondom het centrum de Plaza de Armas. Het dorp ligt in een dal op de weg van Santiago naar de kust en de ge­meen­te telt zo'n 35.000 zielen die over het alge­meen nog aar­dig katho­liek zijn, gezien het aantal dopen hu­we­lij­ken bedie­ningen en uit­vaar­ten.


Actie Kerkbalans
Geef om de toekomst
gepubliceerd: zondag, 22 januari 2023
Aan het begin van elk jaar wordt lan­de­lijk de actie Kerk­ba­lans gehou­den. Ruim 2.000 kerken in Neder­land doen hieraan mee. Onze pa­ro­chie sluit zich hierbij aan.


Start catechese voor volwassenen
Dinsdagavond om de twee weken
gepubliceerd: zondag, 22 januari 2023
Aanstaande dins­dag­avond 24 januari beginnen we, aan­slui­tend aan de H. Mis van 19.00 uur met de catechese voor vol­was­se­nen. Op de eerste avond gaat het over de bete­ke­nis van de heilige Sacra­menten in het alge­meen en in de daarop­volgende bij­een­komsten zullen de sacra­menten één voor één ver­der behandeld wor­den. U bent van harte welkom dins­dag­avond vanaf ongeveer half acht in het pa­ro­chie­cen­trum.


Welkom op de nieuwe site van de parochie
gepubliceerd: woensdag, 18 januari 2023
Vandaag is de nieuwe web­si­te "de lucht in gegaan". Het was al lan­gere tijd de wens om een meer toe­gan­ke­lijke web­si­te te krijgen. Eentje waar men ge­mak­ke­lijker kan vin­den wat men zoekt.
do, 12 jan 2023Onderwaardering paus Benedictus
do, 12 jan 2023Pastoor naar Chili
do, 12 jan 2023Wereldjongerendagen Lissabon
di, 27 dec 2022Kindje wiegen Fotoreportage
zo, 25 dec 2022Nieuwjaarsreceptie
di, 20 dec 2022Bezoek onze Kerststal
ma, 19 dec 2022Alle vieringen met Kerst
ma, 19 dec 2022Voorbereiding op de sacramenten
ma, 19 dec 2022Radioretraites & Kerstmysterie
wo, 14 dec 2022Huiszegen 2023
di, 13 dec 2022Ceremony of Carols
ma, 12 dec 2022Lichtjesavond
vr, 9 dec 2022Gulden Mis
wo, 7 dec 2022Feestelijke dag Traditionele Latijnse Mis
wo, 7 dec 2022Eervol ontslag voor diaken Veldman
ma, 5 dec 2022Kerstconcert met Musica Humana en 3Klank
za, 3 dec 2022Actie Kerkbalans
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Parochieblad
Meest actuele editie:
Parochieblad December 2022
December 2022
eerdere edities