Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenDe meest actuele nieuwsberichten:

Maria van Fatima in Oss
Zaterdag 25 mei - 14.00 uur - Parochiecentrum Oss
gepubliceerd: maandag, 20 mei 2024
De Heraldos del Evangelio, een inter­na­tio­nale katho­lie­ke bewe­ging, reist door Neder­land met het beeld van Maria van Fatima. Deze devotionele rondreis, die de spi­ri­tu­ele bood­schap van de Maagd Maria verspreidt, maakt op zater­dag 25 mei een bij­zon­dere stop in Oss.


Torenbeklimmingen Grote Kerk weer van start Fotoreportage
gepubliceerd: woensdag, 15 mei 2024
Nu de temperaturen aangenamer wor­den, hebben de “Vrien­den van de Grote Kerk” de torenbeklim­mingen weer opgestart. “Vrien­den van de Grote Kerk” is een groep sym­pa­thi­san­ten van de monu­mentale kerk. De groep is des­tijds opgericht door de voor­ma­lige stadsgidsen Gerrit Eijsvogels en de onlangs overle­den Jan Ulijn.


Openingstijden kerkhof Eikenboomgaard gewijzigd
gepubliceerd: dinsdag, 14 mei 2024
De ope­ningstij­den van kerkhof Eiken­boom­gaard zijn ge­wij­zigd.


Leer St. Jozef kennen
gepubliceerd: donderdag, 25 april 2024
Woens­dag 1 mei zullen we in de pa­ro­chie beginnen met een reeks van woens­dag­avon­den waarin we de bete­ke­nis zullen bespreken van de heilige Jozef voor ons leven.


Mgr. Mutsaerts over Week van het Gezin
Zaterdag 11 t/m vrijdag 17 mei
gepubliceerd: maandag, 22 april 2024
In de week van zater­dag 11 mei tot en met vrij­dag 17 mei vindt in Neder­land voor de tweede keer de Week van het Gezin plaats. Een gezins­dag in Maduro­dam op zater­dag 11 mei vormt de fees­te­lij­ke aftrap van deze Week van het Gezin, die als thema heeft mee­ge­kre­gen Goed Gezi(e)n. Mgr. Mutsaerts, voor de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie contact­persoon voor Huwe­lijk en Gezin, beveelt aan­dacht voor het gezin van harte aan.


Roepingenzondag 2024
gepubliceerd: donderdag, 18 april 2024
De Katho­lie­ke Kerk besteedt op de Vierde Zondag van Pasen aan­dacht aan de roe­ping tot het pries­ter­schap, het diaconaat en het reli­gi­euze leven. De gelo­vi­gen wor­den op deze ‘Wereld­ge­beds­dag voor Roepingen’ opge­roe­pen in het bij­zon­der te bid­den voor nieuwe pastores (‘her­ders’) in de Kerk.


Webinar Liefde-Leven-Lichaam
Dinsdag 23 april - 19.45 uur - Online
gepubliceerd: woensdag, 17 april 2024
‘Mam, hoe komt de baby in je buik?’ ‘Lars kijkt zo raar naar mij.’ ‘Puk is nu mijn vriendinnetje.’ Kin­de­ren zijn nieuws­gie­rig, maken van alles mee, en horen en zien veel om zich heen dat te maken heeft met liefde, leven en lichaam. Ze komen in aanra­king met beel­den of ideeën over puber­teit en volwassen wor­den: on­der­wer­pen waar je als ouder zelf je kind in wil opvoe­den. Dat kan best een uit­daging zijn. Hoe ga je als gelo­vi­ge ouders het gesprek aan met je zoon of dochter over het groeien van jongen tot man en meisje tot vrouw?


Maria komt naar Den Bosch
gepubliceerd: maandag, 15 april 2024
Deze maand maakt een reliekschrijn van de heilige Ber­na­dette een reis door Neder­land. De reliekschrijn, met daarin een stukje bot van de heilige, alsook een stuk steen van de grot van Lourdes doet alle bis­dom­men in ons land aan. De laatste plaats waar de reliek van Ber­na­dette in Neder­land te bezoeken is in ’s-Hertogen­bosch.
ma, 1 apr 2024Paaseieren in de pastorietuin
zo, 31 mrt 2024Indrukwekkende Paaswake
do, 28 mrt 2024Vieringen Goede Week en Pasen
do, 28 mrt 2024Indrukwekkende Chrismamis Fotoreportage
di, 19 mrt 2024Geestelijk leven van Sint Jozef
do, 14 mrt 2024Het Cadeau - 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam
zo, 10 mrt 2024H. Lambertuskerk aan eredienst onttrokken
wo, 28 feb 2024Pasen: niet te filmen! Video
wo, 7 feb 2024Met de parochie naar Lourdes
do, 18 jan 2024Nederlandse bisschoppen reageren op Fiducia supplicans
do, 18 jan 2024Gebedsweek eenheid Christenen
za, 6 jan 2024Driekongingenzingen
vr, 5 jan 2024Jaaroverzicht 2023 Fotoreportage
ma, 25 dec 2023Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
do, 21 dec 2023Vieringen rond Kerst
di, 12 dec 2023Huiszegen 2024
ma, 11 dec 2023Maria Onbevlekt Ontvangenis patroonsfeest
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Parochieblad
Meest actuele editie:
Parochieblad Mei 2024
Mei 2024
eerdere edities