Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen


De meest actuele nieuwsberichten:

De pastoor; vanuit Chili.
gepubliceerd: zaterdag, 28 januari 2023
Curacavi is een uitgestrekt dorp met een hoofd­kerk en 16 kapellen in de woonwijken rondom het centrum de Plaza de Armas. Het dorp ligt in een dal op de weg van Santiago naar de kust en de ge­meen­te telt zo'n 35.000 zielen die over het alge­meen nog aar­dig katho­liek zijn, gezien het aantal dopen hu­we­lij­ken bedie­ningen en uit­vaar­ten.


Actie Kerkbalans
Geef om de toekomst
gepubliceerd: zondag, 22 januari 2023
Aan het begin van elk jaar wordt lan­de­lijk de actie Kerk­ba­lans gehou­den. Ruim 2.000 kerken in Neder­land doen hieraan mee. Onze pa­ro­chie sluit zich hierbij aan.


Start catechese voor volwassenen
Dinsdagavond om de twee weken
gepubliceerd: zondag, 22 januari 2023
Aanstaande dins­dag­avond 24 januari beginnen we, aan­slui­tend aan de H. Mis van 19.00 uur met de catechese voor vol­was­se­nen. Op de eerste avond gaat het over de bete­ke­nis van de heilige Sacra­menten in het alge­meen en in de daarop­volgende bij­een­komsten zullen de sacra­menten één voor één ver­der behandeld wor­den. U bent van harte welkom dins­dag­avond vanaf ongeveer half acht in het pa­ro­chie­cen­trum.


Welkom op de nieuwe site van de parochie
gepubliceerd: woensdag, 18 januari 2023
Vandaag is de nieuwe web­si­te "de lucht in gegaan". Het was al lan­gere tijd de wens om een meer toe­gan­ke­lijke web­si­te te krijgen. Eentje waar men ge­mak­ke­lijker kan vin­den wat men zoekt.


Onderwaardering paus Benedictus
Door emeritus pastoor Mennen
gepubliceerd: donderdag, 12 januari 2023
Met zijn in 2017 ver­sche­nen boek ‘The Benedict Option’ is de Ameri­kaanse columnist en publicist Rod Dreher ook in Europa bekend gewor­den. Te­gen­woor­dig wordt hij beschouwd als een van de briljantste en be­lang­rijk­ste chris­te­lijke denkers.


Pastoor naar Chili
mogelijk ook naar Argentiniƫ
gepubliceerd: donderdag, 12 januari 2023
Onze pastoor is de ko­men­de weken afwe­zig terwijl kape­laan Kerckhofs de honneurs zal waar­ne­men op de pastorie, uiter­aard in samen­wer­king met kape­laan Renders.


Wereldjongerendagen Lissabon
gepubliceerd: donderdag, 12 januari 2023
Door Covid enkele keren afgelast zijn ze er dit jaar weer; de wereld­jon­ge­ren­da­gen een groot katho­liek eve­ne­ment waaraan tien­dui­zen­den jon­ge­ren uit de hele wereld deel­ne­men.


Kindje wiegen Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 27 december 2022
Op maan­dag 26 de­cem­ber, Tweede Kerst­dag, was het weer ‘kindje wiegen’ in de Grote kerk in Oss, samen met Pastoor Kerssemakers en Kape­laan Renders. Hierbij tonen wij een kleine impressie.
zo, 25 dec 2022Nieuwjaarsreceptie
di, 20 dec 2022Bezoek onze Kerststal
ma, 19 dec 2022Alle vieringen met Kerst
ma, 19 dec 2022Voorbereiding op de sacramenten
ma, 19 dec 2022Radioretraites & Kerstmysterie
wo, 14 dec 2022Huiszegen 2023
di, 13 dec 2022Ceremony of Carols
ma, 12 dec 2022Lichtjesavond
vr, 9 dec 2022Gulden Mis
wo, 7 dec 2022Feestelijke dag Traditionele Latijnse Mis
wo, 7 dec 2022Eervol ontslag voor diaken Veldman
ma, 5 dec 2022Kerstconcert met Musica Humana en 3Klank
za, 3 dec 2022Actie Kerkbalans
do, 1 dec 2022Vacature
di, 15 nov 2022Op weg met de Kruisweg
do, 10 nov 2022Willibrordusdag-feest
di, 8 nov 2022Grafzegening op Allerzielen Fotoreportage
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Parochieblad
Meest actuele editie:
Parochieblad December 2022
December 2022
eerdere edities