Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenDe meest actuele nieuwsberichten:

Roepingenzondag 2024
gepubliceerd: donderdag, 18 april 2024
De Katho­lie­ke Kerk besteedt op de Vierde Zondag van Pasen aan­dacht aan de roe­ping tot het pries­ter­schap, het diaconaat en het reli­gi­euze leven. De gelo­vi­gen wor­den op deze ‘Wereld­ge­beds­dag voor Roepingen’ opge­roe­pen in het bij­zon­der te bid­den voor nieuwe pastores (‘her­ders’) in de Kerk.


Webinar Liefde-Leven-Lichaam
Dinsdag 23 april - 19.45 uur - Online
gepubliceerd: woensdag, 17 april 2024
‘Mam, hoe komt de baby in je buik?’ ‘Lars kijkt zo raar naar mij.’ ‘Puk is nu mijn vriendinnetje.’ Kin­de­ren zijn nieuws­gie­rig, maken van alles mee, en horen en zien veel om zich heen dat te maken heeft met liefde, leven en lichaam. Ze komen in aanra­king met beel­den of ideeën over puber­teit en volwassen wor­den: on­der­wer­pen waar je als ouder zelf je kind in wil opvoe­den. Dat kan best een uit­daging zijn. Hoe ga je als gelo­vi­ge ouders het gesprek aan met je zoon of dochter over het groeien van jongen tot man en meisje tot vrouw?


Maria komt naar den Bosch
gepubliceerd: maandag, 15 april 2024
Deze maand maakt een reliekschrijn van de heilige Ber­na­dette een reis door Neder­land. De reliekschrijn, met daarin een stukje bot van de heilige, alsook een stuk steen van de grot van Lourdes doet alle bis­dom­men in ons land aan. De laatste plaats waar de reliek van Ber­na­dette in Neder­land te bezoeken is in ’s-Hertogen­bosch.


Paaseieren in de pastorietuin
Mysterie onopgelost
gepubliceerd: maandag, 1 april 2024
Op onverklaar­ba­re wijze zijn tij­dens de paas­da­gen een hele­boel gekleurde eieren in de tuin van de pastorie terecht geko­men. 


Indrukwekkende Paaswake
gepubliceerd: zondag, 31 maart 2024
Wat hier­on­der gold voor de Chrisma­mis, dat gold afgelopen nacht zeker ook voor de Paas­wake.


Vieringen Goede Week en Pasen
Dit jaar Kruisweg en Liturgie van Goede Vrijdag omgekeerd!
gepubliceerd: donderdag, 28 maart 2024
De Goede Week nadert met rasse schre­den en dat betekent vele bij­zon­dere vie­rin­gen. We geven hier­on­der een over­zicht van vie­rin­gen van het weekend van Palm­zon­dag t/m Tweede Paas­dag.


Indrukwekkende Chrismamis Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 28 maart 2024
Woens­dag­avond 27 maart waren afvaar­digingen uit heel het bisdom naar ’s-Hertogen­bosch getrokken voor de jaar­lijkse Chrisma­mis. In con­ce­le­bra­tie met de Mgr. Hurkmans, Mgr. Mutsaerts, de abten en vele pries­ters uit ons bisdom vierde Mgr. De Korte de Eucha­ris­tie.


Geestelijk leven van Sint Jozef
Feestdag 19 maart
gepubliceerd: dinsdag, 19 maart 2024
Op dins­dag 19 maart vieren we het hoog­feest van Sint Jozef, de echt­ge­noot van Maria en voedster­va­der van Jezus. Hij wordt vereerd als patroon van de Kerk. Edwin Veldman schreef in het pa­ro­chie­blad een mooie over­we­ging.
do, 14 mrt 2024Het Cadeau - 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam
zo, 10 mrt 2024H. Lambertuskerk aan eredienst onttrokken
wo, 28 feb 2024Pasen: niet te filmen! Video
wo, 7 feb 2024Met de parochie naar Lourdes
do, 18 jan 2024Nederlandse bisschoppen reageren op Fiducia supplicans
do, 18 jan 2024Gebedsweek eenheid Christenen
za, 6 jan 2024Driekongingenzingen
vr, 5 jan 2024Jaaroverzicht 2023 Fotoreportage
ma, 25 dec 2023Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
do, 21 dec 2023Vieringen rond Kerst
di, 12 dec 2023Huiszegen 2024
ma, 11 dec 2023Maria Onbevlekt Ontvangenis patroonsfeest
ma, 11 dec 2023Meerdaagse bedevaart naar Beauraing, België
di, 5 dec 2023Kinderen maken Adventskrans
vr, 1 dec 2023In het zonnetje gezet Fotoreportage
vr, 17 nov 2023Kerstconcert met Les Chanteurs de Saint Gérard
ma, 6 nov 2023Avondvieringen weer in de Grote Kerk.
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Parochieblad
Meest actuele editie:
Parochieblad Maart 2024
Maart 2024
eerdere edities