Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen


De meest actuele nieuwsberichten:

De Gerarduskalender is er weer
gepubliceerd: donderdag, 21 september 2023
De Gerarduskalen­der voor het jaar 2024 is weer binnen. U kunt hem ver­krij­gen op het pa­ro­chie­cen­trum, Koorn­straat 6, op werk­da­gen tussen 9.00 uur en 12.00 uur.


Voor wie aan trouwen denkt
Cursus op zaterdagochtend
gepubliceerd: vrijdag, 15 september 2023
Aanko­men­de ok­to­ber gaat onze pre-marriagecourse weer van start. Dit is een alpha- cursus speciaal voor stellen en is bedoeld als ori­ën­ta­tie en voor­be­rei­ding op het huwe­lijk vanuit een chris­te­lijk per­spec­tief.


Avondvieringen weer gestaakt. Zondagsmis H. Hart naar 11.00 uur
Door onvoorziene omstandigheden
gepubliceerd: dinsdag, 12 september 2023
Door onvoor­ziene omstan­dig­he­den zijn wij genood­zaakt de avond­vie­ringen, waar­mee we net na de vakantie­pe­rio­de gestart waren, weer op te schorten. Door dezelfde omstan­dig­he­den moeten we de H. Mis in de H. Hart van 10.30 uur opschuiven naar 11.00 uur.


Avondvieringen na de vakantie hervat
Alles weer zoals vóór de vakantie
gepubliceerd: maandag, 11 september 2023
Met ingang van 10 sep­tem­ber vervalt de vakantie­rege­ling voor de vie­rin­gen en is alles weer als vanouds.


Catechese op dinsdag
Nieuw cursusjaar start dinsdag 19 september
gepubliceerd: vrijdag, 1 september 2023
Niemand van ons zou zich graag voor een recht­bank laten verde­digen door een advocaat die niet op de hoogte is van nieuwe wet­ge­ving. En niemand zou zich graag laten behan­de­len door een arts wier medische technieken zich in de afgelopen vijf­tig jaar niet meer ont­wik­keld hebben in het licht van de moderne weten­schap.


Open Monumentendag
Zaterdag 9 en zondag 10 september
gepubliceerd: vrijdag, 1 september 2023
Dit jaar staan de Open Monu­menten­da­gen gepland op zater­dag 9 en zon­dag 10 sep­tem­ber. Dan is de kerk na de Heilige Missen geopend en kan de toren van de Grote Kerk in groepjes wor­den beklommen.


Van de wereldjongerendagen
gepubliceerd: zondag, 20 augustus 2023
Maria Montserrat woont in Argentinië bij haar ouders en drie broers in de provincie San Louis, Zij is 22 jaar en heeft naast een gelo­vi­ge opvoe­ding ook een vor­ming gehad in de cultuur en de ge­schie­de­nis van haar land Argentinië. Zij heeft in die zin een meesterti­tel gehaald in de tra­di­tio­nele Argen­tijnse dansen en heeft ook een bevoegd­heid om les te geven in ge­schie­de­nis. Daar ligt ook haar grote in­te­res­se. Momenteel, tot ze een baan heeft gevon­den in haar discipline, werkt ze op de admi­ni­stra­tieve afdeling van een school. In 2016 heeft ze deel­ge­no­men aan de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Krakau ( Polen ) ( daar ben ik ook geweest met een Chileense groep) en daar ontmoette ze Felipe ( uit Chili) op de foto links die ook een keer in Oss is geweest.


Bedevaart naar Kevelaer
Zaterdag 2 september
gepubliceerd: dinsdag, 8 augustus 2023
“Heb Vertrouwen - Ik ben het!” (Mt.14,27) dat is het thema voor het bede­vaart­jaar 2023. Vertrouwen is een groot goed: Vertrouwen hebben in iets, in iemand. Erger is het als dat ver­trouwen wordt beschaamd. Vaak zijn breuken en won­den die zo zijn ontstaan zo ele­mentair dat ze soms maar moei­lijk geheeld kunnen wor­den en soms helemaal niet.
di, 1 aug 2023Maria Tenhemelopneming
zo, 2 jul 2023Bedevaart naar Banneux
za, 1 jul 2023Sacramentsdag Fotoreportage
do, 29 jun 2023H. Missen in vakantietijd
ma, 12 jun 2023Dertigjarig priesterfeest
do, 1 jun 202330 Jaar priester
vr, 19 mei 2023Bidt met ons de Pinksternoveen
ma, 15 mei 2023Viering H. Vormsel
wo, 10 mei 2023Reisverslag van Lourdes
do, 4 mei 2023Mei maand Maria-maand
ma, 1 mei 2023Hoe een paasmandje volle kerken trekt…
vr, 14 apr 2023Jubileumfeest Sint Sebastiaan Gilde Oss
ma, 10 apr 2023Sacramentsdag
zo, 9 apr 2023Allen een Zalig Pasen toegewenst!
ma, 3 apr 2023Vieringen Goede Week en Pasen
do, 30 mrt 2023Nieuwe aanwinst voor de parochie
do, 9 mrt 2023Zomerkamp jongeren Emmanuel
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Parochieblad
Meest actuele editie:
Parochieblad Juni 2023
Juni 2023
eerdere edities