Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenHeilig Hartkerk Oss

Heilig Hartkerk, Kromstraat 109, Oss
Heilig Hartkerk, Kromstraat 109, Oss

De Heilig Hart­kerk in Oss, ook wel bekend als Bloems­kerk, is een rooms-katho­lie­ke kerk gelegen aan de Krom­straat op nummer 109. Sinds 5 de­cem­ber 2021 maakt de Heilig Hart­kerk deel uit van de pa­ro­chie H. Wil­li­brordus in Oss.

* klik hier voor het vie­rin­gen­over­zicht. 

De kerk werd gebouwd in 1921 en is gewijd aan de ver­ering van het Heilig hart van Jezus. Het is een in laat neogo­tische stijl gebouwde kerk, welke ont­wor­pen is door de Bossche architect W.Th. van Aalst. Het grond­pa­troon is een kruis­kerk. Hoewel er in het ontwerp een hogere toren was voor­zien is deze niet uitge­voerd. Wel is er rechts van het hoofdpor­taal een traptoren ge­rea­li­seerd. Het beno­digde kapi­taal voor de kerk werd bijeen­ge­bracht door wel­ge­stelde pa­ro­chi­anen. Men had de bouw begroot op 268.000 gul­den, maar het kostte uit­ein­delijk ruim 354.000 gul­den.

Interieur

Aanvanke­lijk was het interieur in kleur­rijk schil­der­werk uitge­voerd, maar in de jaren 1960 is deze in sobere tinten overge­schil­derd.

Het hoofdaltaar en de zijaltaren zijn sinds 1974 in gebruik en komen uit de Sint-Joseph­kerk (Paters Re­demp­to­risten) te ’s-Hertogen­bosch. Deze kerk werd in 1971 buiten gebruik gesteld. Het orgel komt uit de in 1978 gesloopte Antonius­kerk uit de wijk de Muntel, even­eens in ’s-Hertogen­bosch.