Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenHeilige Lambertuskerk Haren

Heilige Lambertuskerk, Kerkplein 7, Haren
Heilige Lambertuskerk, Kerkplein 7, Haren

De Sint Lambertus­kerk is een Katho­lie­ke kerk te Haren in de Neder­landse provincie Noord-Brabant. De kerk is gewijd aan de Heilige Lambertus van Maastricht.

Vie­rin­gen Sint Lambertus

Helaas zijn er geen vie­rin­gen meer in de Sint Lambertus­kerk. De laatste vie­ring was op 23 de­cem­ber 2023 en op 1 juli 2024 zal de kerk aan de God­de­lijke Eredienst wor­den ont­trok­ken.

Ge­schie­de­nis

Ten tijde van Lambertus van Maastricht is er in Haren een houten kerkje gebouwd. Dit kerkje werd in de 12e eeuw ver­vangen door een stenen kerk met drie altaren. Deze kerk heeft dienst­ge­daan tot 1867 en is het jaar erop ver­vangen door de hui­dige kerk.

Naar ontwerp van Hendrik Jacobus van Tulder werd een driebeukige pseudo­basi­liek gebouwd voor­zien van kruisribgewelven. De kerk is gecontras­teerd door hulp­bis­schop Arnold Diepen. De uit meer­dere gele­dingen bestaande toren heeft een uur­werk van klokkengieterij Eijsbouts en is voor­zien van een ingesnoerde naaldspits. In de decennia erna is de kerk ver­der aan­ge­kleed, waar­on­der biecht­stoelen (1871), een preek­stoel (1872) en Gradussenorgel (1876). In 1920 wer­den er gebrand­schil­derde ramen geplaatst, die in 1952 weer verwij­derd wer­den. Voor de kerk werd in 1929 het Heilig Hart­beeld ont­huld, dat later werd aangewezen als rijks­mo­nu­ment.

De kerk is in 1976 aangewezen als rijks­mo­nu­ment.