Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenPolski

Drodzy parafianie, w Oss działa również polska Parafia, Milosierdzia Bozego. Przynajmniej w każdą niedzielę o godzinie 09.00 odprawiamy naszą polską mszę w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na Krom­straat w Oss, której przewodniczy ksiadz Krzysztof Obiedziński. Jeśli ten termin nie jest dogodny, oferujemy również nabożeństwa w innych kościołach diecezji 's-Hertogen­bosch. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony in­ter­netowej www.milosierdzie.nl po więcej informacji!

Serdecznie pozdrawiam,

Stef Koning
Sekretarz parafii

Vertaling

Beste pa­ro­chi­aan, in Oss is ook een Poolse pa­ro­chie actief, De God­de­lijke Barm­har­tig­heid. Tenminste iedere zon­dag om 09.00 vieren wij onze Poolse mis in de Heilig Hart kerk aan de Krom­straat in Oss, voor­ge­zeten door pastoor Krzysztof Obiedzinski. Mocht dat tijdstip niet uit­ko­men, dan bie­den wij ook diensten aan in andere kerken binnen het bisdom 's-Hertogen­bosch. Neem gerust een kijkje op onze web­si­te www.milosierdzie.nl voor meer in­for­ma­tie!

Harte­lijke groet,

Stef Koning
Se­cre­ta­ris van de pa­ro­chie