Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen


Activiteiten

zondag 11
jun 10.00 uur
Sacramentsdag
Op 11 juni vieren we in de kerk Sacra­ments­dag: het feest van de in­stel­ling van het sacra­ment van de Eucha­ris­tie. Jezus heeft zich­zelf gegeven in brood en wijn; Zijn Lichaam en Bloed voor ons gegeven op het kruis. Dit jaar willen we dit mooie feest vieren met alle ge­zin­nen uit onze pa­ro­chie. Vooral de jonge doop­ou­ders, communie- en vormsel­ou­ders met hun kin­de­ren, maar eigen­lijk alle ge­zin­nen zijn dan welkom. Het wordt dan ook onze gezins­dag.


zondag 18
jun 10.00 uur
Jubileumfeest Sint Sebastiaan Gilde Oss
Zondag 18 juni - 10.00 uur - Grote Kerk Oss
Het gilde viert in 2023 zijn gou­den jubileum. Het is dit jaar 25 jaar gele­den dat de heroprich­ting plaats vond van het aloude schutters­gilde. Op 20 januari 1998 wer­den in het toen­ma­lige gildehuis Restaurant ’t Putje de statuten gepasseerd en op 4 ok­to­ber vond in de Grote Kerk tij­dens een pontificale eucha­ris­tie­vie­ring met als hoofd­cele­brant Mgr. A. Hurkmans de offi­cië­le in­stal­la­tie van het gilde plaats.


dinsdag 25
jul
Wereldjongerendagen Lissabon
Door Covid enkele keren afgelast zijn ze er dit jaar weer; de wereld­jon­ge­ren­da­gen een groot katho­liek eve­ne­ment waaraan tien­dui­zen­den jon­ge­ren uit de hele wereld deel­ne­men.


zaterdag 12
aug
Zomerkamp jongeren Emmanuel
Van 12 t/m 17 augustus - Emmaus Helvoirt
Ook dit jaar wordt in Helvoirt weer het Zomer­kamp gehou­den voor kin­de­ren in de leef­tijdsfase van groep 4 t/m 8. De kin­de­ren zijn van zater­dag 12 t/m don­der­dag 17 au­gus­tus weer welkom in Con­fe­ren­tie­oord Emmaus te Helvoirt.