Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenSint Petrus’ Bandenkerk Macharen

Sint Petrus’ Bandenkerk, Dorpstraat 1, Macharen
Sint Petrus’ Bandenkerk, Dorpstraat 1, Macharen

De Sint Petrus Banden­kerk is een Katho­lie­ke kerk in de Neder­landse plaats Macharen. Het adres is Dorp­straat 1, Macharen. De kerk is gewijd aan de feest­dag Sint Petrus Banden.

Vie­rin­gen St. Petrus’ Banden 

Zater­dag om de week, de andere week gebeds­dienst: 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring (zie actueel, agenda)

 

Oor­spron­ke­lijk valt de kerk in Macharen onder de abdij van Sint Trui­den. Het patronaats­recht ging in de 13de eeuw over naar de graaf van Megen, die het toegewezen krijgt van de bis­schop van Luik. Doordat het graaf­schap vrij blijft, komen veel Katho­lie­ken uit de omge­ving na de re­for­ma­tie in dit gebied hun geloof belij­den. In de jaren 1862 - 1867 wordt de kerk van Macharen vernieuwd. Enkel de toren blijft staan. Wel wordt deze verhoogd met een klokken­ge­deelte en een ingesnoerde naaldspits.

Het schip is ont­wor­pen door Hendrik Jacobus van Tulder in neogo­tische stijl als basiliek, zon­der zijbeuken. De apsis is driezij­dig. De onderste delen van de toren zijn uit de 15de eeuw. De toren kent drie gele­dingen, waarbij de onderste twee gele­dingen spaarvel­den kent. In de kerk staat een orgel gemaakt door Fran­cis­cus Cornelius Smits die daarvoor delen gebruikte van de bestaande orgel van Matthijs van Deventer.

Alleen de toren is in 1973 aangewezen als rijks­mo­nu­ment. Drie jaar later in 1976 werd ook de kerk als monu­ment aangewezen.