Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenBegraafplaatsen

Begraafplaatsen

De Pa­ro­chie Wil­li­brordus heeft een aantal eigen begraaf­plaatsen:

  • Begraaf­plaats Gerardus Majella Oss
  • Begraaf­plaats Don Bosco Oss
  • Begraaf­plaats Eiken­boom­gaard
  • Begraaf­plaats Heilig Hart
  • Begraaf­plaats Berghem
  • Begraaf­plaats Macharen

Voor graf­rechten kunt u contact opnemen met Marion Hoven, (email; beheer@pa­ro­chiewil­li­brordus.nl) zij is werk­zaam als admi­ni­stra­tief mede­werkster kerkhof­ad­mi­ni­stra­tie. Bereik­baar op maan­dag, dins­dag, woens­dag en vrij­dag van 9.00 tot 15.00 uur. Tele­foon­num­mer: 0412 - 856 410

Meer in­for­ma­tie