Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenBezoek

Uiter­aard is het moge­lijk om bezoek aan huis te krijgen van de pastoor, de kape­laans of de diaken. U kunt hen tele­fo­nisch bereiken via "contacten", elders op deze site. Maar van­wege het feit dat ze niet altijd ge­mak­ke­lijk bereik­baar zijn kunt u ook een e-mail sturen met uw tele­foon­num­mer, dan bellen zij u z.s.m. terug om een afspraak te maken.