Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenContact

Contact

Admi­ni­stra­tie
Wil­li­brordus Pa­ro­chie

adres: Koorn­straat 6
5341 BR Oss
tele­foon: 0412 - 85 64 10
e-mail: info@pa­ro­chiewil­li­brordus.nl
web­si­te: www.pa­ro­chiewil­li­brordus.nl
bereik­baar/bezet­ting: maan­dag, dins­dag, woens­dag en vrij­dag van 9.00 tot 15.00 uur
bankreke­ning: NL34 RABO 0140 4056 82

Pas­to­raat en pastorie Oss

Pastoor Roland Kerssemakers
adres: Begijnen­straat 1
5341 BC Oss
tele­foon: 0412 - 62 20 15
E-mail: pastoor@pa­ro­chiewil­li­brordus.nl
Kape­laan Quinten Kerckhofs
adres: Begijnen­straat 1
5341 BC Oss
tele­foon: 0412 - 62 20 15
e-mail: quinten.kerckhofs@live.be
Diaken Pieter Raaijmakers
e-mail: diakenraaijmakers@pa­ro­chiewil­li­brordus.nl

Pas­to­raat en pastorie Berghem

Kape­laan Willem Renders
adres: Juliana­straat 37
5351 AL Berghem
tele­foon: 0412 - 85 64 10
e-mail: kape­laanren­ders@pa­ro­chiewil­li­brordus.nl

Pa­ro­chie­cen­trum Wil­li­brordus Pa­ro­chie

beheer­der: Jan Janssen
adres: Koorn­straat 6
5341 BR Oss
tele­foon: 06 - 81 84 91 54

Kerkhoven

e-mail: beheer@pa­ro­chiewil­li­brordus.nl

Pa­ro­chie­blad

Pa­ro­chie­blad Wil­li­brordus redactie­a­dres
redactie: Dhr. Jan Janssen
Pastoor Kerssemakers
Diaken Raaijmakers
opmaak: EVOgraphics, Erik van Oosten
post­a­dres: Koorn­straat 6
5341 BR Oss
e-mail: info@pa­ro­chiewil­li­brordus.nl

Website

redactie: Diaken Raaijmakers
Valerie van Vliet
bouw: Wim Koopman / iMoose
e-mail: info@pa­ro­chiewil­li­brordus.nl