Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenHet sacrament van de Doop

De geboorte van een kind is een unieke gebeur­te­nis. Het maakt bij veel ouders zo’n gevoel van ver­won­dering en dank­baar­heid wakker, dat ze Gods zegen willen voor de toe­komst van hun kind. De doop is het eerste Sacra­ment; het kind wordt 'gewassen’ met doop­wa­ter en gezalfd met gewijde olie.

In het Sacra­ment van het Doopsel geeft God ons zijn ‘ja’ en wordt de pas­ge­bo­rene een kind van God. De dopeling wordt opgeno­men in de ge­meen­schap van de Kerk, het Licham van Christus.

Voor­be­rei­ding

Wij willen graag samen met u dat er een goede voor­be­rei­ding aan de doop voorafgaat. De doop­vie­ring kan gehou­den wor­den in de kerk waar uw voor­keur naar uitgaat. Het is be­lang­rijk dat men zich tij­dig aanmeldt.