Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenGeschiedenis

Grote Kerk Oss
Grote Kerk Oss

Hier zou een mooi verhaal kunnen staan over hoe de Wil­li­brordus­paro­chie is ontstaan.

Heilig Hart­paro­chie Oss

Vanaf 5 de­cem­ber 2021 werd de pa­ro­chie H. Hart door een decreet van de Bis­schop bij de pa­ro­chie H. Wil­li­brordus in Oss toe­ge­voegd. Tevens is door de Bis­schop de nieuwe pa­ro­chie H. Nicolaas opgericht, waar pastoor René Aarden pastoor van zal zijn. De geloofs­ge­meen­schap H. Hart met de ‘Bloems­kerk’ wordt onder­deel van de grote Osse pa­ro­chie die momen­teel gevormd wordt door de geloofs­ge­meen­schap van de Berghemse- Harense- Megense- Macharense- en van de Grote Kerk. Ver­schil­lende oudere kerken in Oss, de Paulus­kerk en de Don Bosco­kerk, zijn al lan­ger gele­den gesloten en recent is de H. Geest­kerk (Vissers­kerk) ook aan de ere­dienst ont­trok­ken met het oog op een nieuwe bestem­ming. Dat betekent, voor de pa­ro­chi­anen van de H. Hart, dat ze nu weer een nieuwe pastoor krijgen en met hem een pas­to­raal team, wat bestaat uit twee kape­laans en een per­ma­nent diaken.

Heilige Geest­paro­chie

Op 1 januari 2011 is de Heilige Geest­paro­chie gefuseerd met de Wil­li­brordus­paro­chie.