Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen


Inschrijven in de parochie

Inschrijven

Harte­lijk welkom bij de Pa­ro­chie Wil­li­brordus te Oss!

Met onderstaand formulier kunt u uw in­di­vi­duele gegevens of die van uw gezin door­ge­ven. Een adreswijzi­ging binnen de pa­ro­chie kunt u door­ge­ven met het adreswijzi­gings­for­mu­lier.

Inschrijf­for­mu­lier

achter­naam
adres
post­co­de/woon­plaats
tele­foon/mobiel
e-mail­a­dres
naam geboortedatum
man
vrouw
huwe­lijkse staat
naam geboortedatum geslacht
eerste kind M J
tweede kind M J
derde kind M J
vierde kind M J
vijfde kind M J
oude pa­ro­chie
opmer­king