Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenMisintentie

Misintentie

Veel mensen horen graag de namen van hun overle­den dier­ba­ren. En het is goed dat we in de pa­ro­chie ook aan hen blijven denken en voor hen blijven bid­den. Hier­voor kunt u een mis­in­ten­tie opgeven voor een Eucha­ris­tie­vie­ring.

Het offer van Christus dat in de Eucha­ris­tie te­gen­woor­dig wordt gesteld wordt dan opgedragen aan God voor die speciale intentie. Christus heeft zijn leven ook voor die mens gegeven. De pries­ter kan in stilte voor een bepaalde intentie celebreren, maar het is een goede gewoonte de intenties af te lezen. U kunt mis­in­ten­ties opgeven voor een zon­dags­mis maar ook voor een door­de­weekse mis.

U kunt een mis­in­ten­tie per­soon­lijk opgeven op de pastorie of bij het pa­ro­chie­secre­ta­riaat. Schrifte­lijk is ook moge­lijk door uw intentie op een briefje te noteren en samen met het geld­be­drag (stipendium € 12,-) in een en­ve­lop­pe te deponeren in de brievenbus van de pastorie (graag ook de afzen­der noteren voor als er ondui­de­lijk­he­den mochten zijn). U kunt ook een e-mail sturen naar info@pa­ro­chiewil­li­brordus.nl en het bedrag overmaken op bankreke­ningnr. NL34 RABO 0140405682 o.v.v. "Misin­tentie" en de naam.