Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenSacrament van het priesterschap

Sint-Janscentrum ’s-Hertogenbosch
Sint-Janscentrum ’s-Hertogenbosch

Elke ge­meen­schap heeft zijn lei­ders en zijn voor­gan­gers nodig. Door het Sacra­ment van het pries­ter­schap wor­den mensen uit­druk­ke­lijk door de Bis­schop en de ge­meen­schap ge­roe­pen en aangewezen om de blijde bood­schap van Jezus Christus op allerlei wijzen vorm te geven, in woord en daad.

Voor onze pa­ro­chie­ge­meen­schap, met als dio­ce­sane hoofd­kerk de Ka­the­drale Basiliek van Sint-Jan in ’s-Hertogen­bosch, is dit sacra­ment van het pries­ter­schap na­tuur­lijk extra bij­zon­der. In de ka­the­draal vin­den van tijd tot tijd pries­ter- en diaken­wij­dingen plaats door onze bis­schop.

Groot­semi­narie Sint-Jans­cen­trum

Het oplei­dings­cen­trum van Bisdom Den Bosch is het Sint-Jans­cen­trum, gelegen op een steenworp afstand van de Sint-Jans­kathe­draal. Se­mi­na­risten aan dit groot­semi­narie voltooien in zes jaar of lan­ger hun oplei­ding tot het pries­ter­schap.

Vraag je je af of God jou roept om pries­ter te wor­den? Op de web­si­te van het Sint-Jans­cen­trum kun je lezen wat een roe­ping inhoudt en hoe je stappen kunt zetten rich­ting de wij­ding.