Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenPrivacyverklaring

In heel de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 één rege­ling voor de omgang met per­soons­ge­ge­vens. Deze nieuwe wet wordt ook wel de AVG (Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming) genoemd. De rooms-katho­lie­ke kerk heeft een regle­ment over hoe om te gaan met per­soons­ge­ge­vens en privacy in pa­ro­chies.

Contact

Als u vragen heeft over het beleid omtrent per­soons­ge­ge­vens of een klacht heeft over publi­ca­tie van privacy-gevoelige in­for­ma­tie, neemt u dan contact met ons op.