Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenUitvaart

Uitvaart

Een ker­ke­lijke uit­vaart is een vie­ring die gehou­den wordt voor overle­den pa­ro­chi­anen. Zoals het goed is om het begin van het leven God te danken en het nieuwe leven door de Doop onder Zijn naam te stellen, zo is het ook goed om God aan het eind van het leven in een uit­vaart­dienst te danken voor het leven van de gestorvene en deze op te dragen aan het eeuwig leven bij God.

Afspraak

Neem contact op met het se­cre­ta­riaat voor het maken van een afspraak.