Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenAlle vieringen

Grote Kerk Oss

Eucha­ris­tie­vie­ringen

Zondag: 10.00 uur Hoog­mis
Zondag: 12.00 uur Tri­den­tijnse H. Mis

Maan­dag t/m vrij­dag: 8.30 uur, H. Mis (8.10 uur Lauden)
Dins­dag, don­der­dag en vrij­dag: 19.00 uur H. MIs (18.40 uur Vespers)
Zater­dag: 8.30 uur en 19.00 uur gezongen H. Mis (8.10 uur Lauden)

Uitstelling en aanbid­ding

Iedere don­der­dag: 14.00 tot 16.00 uur uit­stel­ling en aanbid­ding
van het Aller­hei­ligst Sacra­ment.

Iedere vrij­dag aan­slui­tend aan de avond­mis van 19.00 uur: Avond van Barm­har­tig­heid (Uitstelling van het Aller­hei­ligste en biecht­gele­gen­heid).

Biechten

Zater­dag van 17.30 tot 18.00 uur is er gelegen­heid tot biechten.
Of op afspraak.
Pastoor R. Kerssemakers
Tele­foon: 0412 - 622 015

Spaanse Mis

Voor alle Spaans spreken­den maar ook voor alle geïn­te­res­seer­den uit Oss en verre omge­ving is er iedere vierde zon­dag van de maand een gezongen Spaans­ta­lige H. Mis. Aanvang 17.00 uur.

Heilig Hart Kerk Oss

Hoog­mis: Zondag 11.00 uur (09.00 uur Poolse pa­ro­chie)

Heilige Missen

Woens­dag: 19.00 uur (Poolse pa­ro­chie)

Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding

Woens­dag: 18.00 tot 19.00 uur (Poolse pa­ro­chie)
Donder­dag én zater­dag: 20.00 tot 21.30 uur

Biecht­gele­gen­heid

Zondag: 08.30 tot 09.00 (Poolse pa­ro­chie), 10.00 tot 10.20 uur
Woens­dag: 18.00 tot 19.00 uur (Poolse pa­ro­chie)
Donder­dag én zater­dag: 20.30 tot 21.10 uur

Rozen­krans

Dins­dag t/m vrij­dag: Aan het einde van de Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding

Getij­den­ge­bed

Donder­dag: 20.00 uur Avond­ge­bed 21.10 uur Dagslui­ting en Martyrologium
Woens­dag: 19.00 uur (Poolse pa­ro­chie)

Sint Wil­li­brordus Berghem

Zondag: 09.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
Woens­dag 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring. Voor­af­gaand (18.00 uur) Rozen­hoedje en stille Aanbid­ding van het H. Sacra­ment.

Sint Lambertus Haren

Zater­dag om de vier weken: 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring (zie actueel, agenda)

St. Petrus’ Banden Macharen

Zater­dag om de week, de andere week gebeds­dienst: 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring (zie actueel, agenda)