Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenVaste vieringen

Vaste vieringen

Eucha­ris­tie­vie­ringen Grote Kerk

Zondag: 10.00 uur Hoog­mis
Zondag: 12.00 uur Tri­den­tijnse H. Mis

Maan­dag t/m vrij­dag: 8.30 uur, H. Mis (8.10 uur Lauden)
Dins­dag, don­der­dag en vrij­dag: 19.00 uur H. MIs (18.40 uur Vespers)  
Zater­dag: 8.30 uur en 19.00 uur gezongen H. Mis (8.10 uur Lauden)

Uitstelling en aanbid­ding

Iedere don­der­dag: 14.00 tot 16.00 uur uit­stel­ling en aanbid­ding
van het Aller­hei­ligst Sacra­ment. 

Iedere vrij­dag na de H. Mis van 19.00 uur Avond van Barm­har­tig­heid (Uitstelling Aller­hei­ligste en biecht­gele­gen­heid)

Biechten

Zater­dag van 17.30 tot 18.00 uur is er gelegen­heid tot biechten.
Of op afspraak.
Pastoor R. Kerssemakers
Tele­foon: 0412 - 622 015

Spaanse Mis

Voor alle Spaans spreken­den maar ook voor alle geïn­te­res­seer­den uit Oss en verre omge­ving is er iedere vierde zon­dag van de maand een gezongen Spaans­ta­lige H. Mis. Aanvang 17.00 uur.