Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen


Alle vieringen

Grote Kerk Oss

Eucha­ris­tie­vie­ringen

Zondag: 10.00 uur Hoogmis
Zondag: 12.00 uur Tri­den­tijnse H. Mis

Maan­dag t/m vrij­dag: 8.30 uur, H. Mis (8.10 uur Lauden)
Dins­dag, don­der­dag en vrij­dag: 19.00 uur H. MIs (18.40 uur Vespers) tij­de­lijk niet
Zater­dag: 8.30 uur en 19.00 uur gezongen H. Mis (8.10 uur Lauden)

Uitstelling en aanbid­ding

Iedere don­der­dag: 14.00 tot 16.00 uur uit­stel­ling en aanbid­ding
van het Aller­hei­ligst Sacra­ment. 

Biechten

Zater­dag van 17.30 tot 18.00 uur is er gelegen­heid tot biechten.
Of op afspraak.
Pastoor R. Kerssemakers
Tele­foon: 0412 - 622 015

Spaanse Mis

Voor alle Spaans spreken­den maar ook voor alle geïn­te­res­seer­den uit Oss en verre omge­ving is er iedere vierde zon­dag van de maand een gezongen Spaans­ta­lige H. Mis. Aanvang 17.00 uur.

Heilig Hart Kerk Oss

Hoogmis: Zondag tij­de­lijk 11.00 uur (09.00 uur Poolse pa­ro­chie)

Heilige Missen

Dins­dag t/m vrij­dag: 07.30 uur h. Mis Woens­dag: 19.00 uur (Poolse pa­ro­chie) Zater­dag: 09.00 uur h. Mis.

Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding

Zondag: 08.30 tot 09.00 uur Dins­dag t/m vrij­dag: 08.15 tot 09.15 uur Woens­dag: 18.00 tot 19.00 uur (Poolse pa­ro­chie) Donder­dag én zater­dag: 20.00 tot 21.30 uur

Biecht­gele­gen­heid

Zondag: 08.30 tot 09.00 (Poolse pa­ro­chie), 10.00 tot 10.20 uur Dins­dag t/m vrij­dag: 08.15 tot 09.00 uur Woens­dag: 18.00 tot 19.00 uur (Poolse pa­ro­chie) Donder­dag én zater­dag: 20.30 tot 21.10 uur

Rozen­krans

Dins­dag t/m vrij­dag: Aan het einde van de Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding Zater­dag: Na de h. Mis

Getij­den­ge­bed

Dins­dag t/m vrij­dag: 07.00 uur Morgen­ge­bed

Woens­dag: 12.00 uur Middag­ge­bed

Donder­dag én zater­dag: 20.00 uur Avond­ge­bed 21.10 uur Dagslui­ting en Martyrologium

 

Woens­dag: 19.00 uur (Poolse pa­ro­chie)
Zater­dag: 09.00 uur h. Mis
Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding
Zondag: 08.30 tot 09.00 uur
Dins­dag t/m vrij­dag: 08.15 tot 09.15 uur
Woens­dag: 18.00 tot 19.00 uur (Poolse pa­ro­chie)
Donder­dag én zater­dag: 20.00 tot 21.30 uur
Biecht­gele­gen­heid
Zondag: 08.30 tot 09.00 (Poolse pa­ro­chie), 10.00 tot 10.20 uur
Dins­dag t/m vrij­dag: 08.15 tot 09.00 uur
Woens­dag: 18.00 tot 19.00 uur (Poolse pa­ro­chie)
Donder­dag én zater­dag: 20.30 tot 21.10 uur
Rozen­krans
Dins­dag t/m vrij­dag: Aan het einde van de Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding
Zater­dag: Na de h. Mis
Getij­den­ge­bed
Dins­dag t/m vrij­dag: 07.00 uur Morgen­ge­bed
Woens­dag: 12.00 uur Middag­ge­bed 
Donder­dag én zater­dag: 20.00 uur Avond­ge­bed
21.10 uur Dagslui­ting en Martyrologium

Sint Wil­li­brordus Berghem

Zondag: 09.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Woens­dag 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring. Voor­af­gaand (18.00 uur) Rozen­hoedje en stille Aanbid­ding van het H. Sacra­ment.

Sint Lambertus Haren

Zater­dag om de vier weken: 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring (zie actueel, agenda) 

St. Petrus’ Banden Macharen

Zater­dag om de week, de andere week gebeds­dienst: 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring (zie actueel, agenda)