Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenZiekencommunie

Ziekencommunie

Personen die niet meer naar de kerk kunnen komen (op zon­dag, door de week of bij een ouderen­vie­ring) kunnen desgewenst thuis de H. Communie ont­van­gen. Een van de pastores komt dan bij u aan huis met ‘Ons Heer’.

Voor­be­rei­ding

U kunt zich hierop thuis voor­be­rei­den door een wit kleedje over een tafeltje te leggen met een kruis­beeldje en twee kaarsjes er op. Met een korte bijbelse lezing en gebe­den vindt er dan een korte en intieme plech­tig­heid plaats.

Afspraak

Neem contact op met het se­cre­ta­riaat voor een afspraak.