Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenZiekenzalving

Ziekenzalving

De zieken hebben in het bij­zon­der Gods voor­keur en zorg, en daar­mee ook die van Zijn kerk. Door de zal­ving met de Heilige Olie van de zieken, wordt deze zorg van God voor het heil van de mens nog eens uit­druk­ke­lijk uit­ge­spro­ken. Daar­mee is dit sacra­ment tevens een hoop­vol gebeuren, ook voor wie sterven gaat.

Gelo­vi­gen kunnen de Zie­ken­zal­ving ont­van­gen als zij hiertoe het verlangen uit­spre­ken; men behoeft hiermee niet te wachten tot het allerlaatste moment. Het is goed te weten dat mensen dit sacra­ment meer dan ééns kunnen ont­van­gen.

Soms wordt in een speciale vie­ring aan ver­schil­lende zieke gelo­vi­gen tege­lijk de Zie­ken­zal­ving toege­diend.

Afspraak

Neem contact op met het se­cre­ta­riaat voor het maken een afspraak.