Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenStart catechese voor volwassenen

Dinsdagavond om de twee weken

gepubliceerd: zondag, 22 januari 2023
Start catechese voor volwassenen
(foto: John-Mark Smith)

Aanstaande dins­dag­avond 24 januari beginnen we, aan­slui­tend aan de H. Mis van 19.00 uur met de catechese voor vol­was­se­nen. Eén van de dingen waarin wij, katho­lie­ken, achter lopen op onze pro­tes­tante mede-chris­te­nen is wel de catechese. Het is ons niet zo aangeleerd om na te denken over, te stu­de­ren op en te spreken over ons geloof. En dat is jammer want naast het spontane “geloven zon­der te zien”, kan bepaalde kennis ons geloof toch flink ver­ster­ken. Zeker met het oog op de toe­komst is het be­lang­rijk dat we het geloof met over­tui­ging en kennis weten over te dragen. Daarom dus dit nieuwe ini­tia­tief dat tot stand is geko­men door vragen van pa­ro­chi­anen. Wij hopen dat veel mensen aan zullen sluiten.

Data

datum thema
dins­dag 24 januari: Wat zijn sacra­menten?
dins­dag 7 februari: Het H. Doopsel (1/2)
dins­dag 21 februari: Het H. Doopsel (2/2)
dins­dag 7 maart: Het H. Vormsel
dins­dag 21 maart: Film­avond: The Passion of the Christ
dins­dag 4 april: De H. Eucha­ris­tie (1/4)
dins­dag 18 april: De H. Eucha­ris­tie (2/4)
dins­dag 2 mei: De H. Eucha­ris­tie (3/4)
dins­dag 16 mei: De H. Eucha­ris­tie (4/4)
dins­dag 30 mei: De H. Zie­ken­zal­ving
dins­dag 13 juni: Boete en Ver­zoe­ning (1/2)
dins­dag 27 juni: Boete en Ver­zoe­ning (2/2)
dins­dag 11 juli: Het H. Huwe­lijk
dins­dag 25 juli: De H. Wijding (1/2)
dins­dag 8 au­gus­tus: De H. Wijding (2/2)