Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenDe pastoor vanuit Chili

gepubliceerd: zaterdag, 28 januari 2023

Curacavi is een uitgestrekt dorp met een hoofd­kerk en 16 kapellen in de woonwijken rondom het centrum de Plaza de Armas. Het dorp ligt in een dal op de weg van Santiago naar de kust en de ge­meen­te telt zo'n 35.000 zielen die over het alge­meen nog aar­dig katho­liek zijn, gezien het aantal dopen hu­we­lij­ken bedie­ningen en uit­vaar­ten.

De pastoor (p. Alex) heeft de zorg voor het hele gebied samen met 3 diakens die vooral helpen met dopen en uit­vaart vie­rin­gen. Er is een grote groep pa­ro­chi­anen actief in vooral de sociaal pas­to­rale ac­ti­vi­teiten als zieken­be­zoek en voedsel berei­ding en uit­de­len aan be­hoef­ti­ge mensen en die zijn er in Chili nog veel (foto).

De zon­dags mis wordt goed bezocht en het koor wordt meestal gevormd door de koster die de volkszang begeleid met gitaar (net als in onze Spaanse missen).

P. Alex is gis­te­ren terug geko­men van retraite en een korte vakantie en ik verlaat Curacavi voor mijn oude pa­ro­chie Colina waar p. José Tomas met vakantie gaat. Dat is voor de volgende keer.

Bendiciones y saludos desde Curacavi Chile,

Pastoor Roland