Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenEnergiekosten ook voor onze parochie een zorg

gepubliceerd: donderdag, 9 februari 2023

Onlangs is door het bestuur een kleine com­mis­sie in het leven ge­roe­pen die gaat bestu­de­ren wat de moge­lijk­he­den zijn om te bezuinigen op de energie­kos­ten.

De ver­schil­lende kerken, pastorieën en andere gebouwen van de pa­ro­chie zijn gemiddeld heel groot, matig tot slecht geïso­leerd en verbruiken gigan­tische hoeveel­he­den energie, vooral voor verwar­ming.

De fors gestegen energie­prij­zen dwingen tot bezuini­ging­singrepen wil de pa­ro­chie niet in de finan­ciële problemen geraken. Daarom is het nodig om goed te kijken waar bezuinigd kan wor­den en/of geïso­leerd en naar de moge­lijk­he­den van alternatieve energie­vor­men, zoals zonnepanelen.

De inge­stelde com­mis­sie zal daarin het bestuur adviseren.