Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenVieringen Goede Week en Pasen

gepubliceerd: maandag, 3 april 2023

Pasen is vroeg dit jaar. De Veer­tig­da­gen­tijd begon al op 22 februari en we vieren het hoog­feest van Pasen al in de nacht van zater­dag 8 op zon­dag 9 april. Hierbij een over­zicht van vie­rin­gen in onze pa­ro­chie.

In Christus heeft God ons men­se­lijk bestaan willen delen, tot het uiterste toe. Al onze moei­lijk­he­den, van lij­den, een­zaam­heid en dood heeft Hij voor ons doorstaan. Wij krijgen van de verrezen Christus zijn Geest. Dat mag ons steeds sterken. Dat is Pasen. We kunnen weer leven uit de kracht van ons geloof, in God, die onze Vader is, in Christus de Heer en de heilige Geest. Wij mogen dit samen vieren in zijn kerk. Daarom, voor u mooie dagen en dat God met u mag zijn.

Vie­rin­gen

Zater­dag 1 april

tijd locatie vie­ring
10.00 - 14.00 uur Pa­ro­chie­cen­trum
Palmpaasstokken maken (voor lunch wordt gezorgd)
19.00 uur M.O.O.-kerk Palm­zon­dag­vie­ring met palmpaasstok­pro­ces­sie
koor: Don Bosco

Zondag 2 april - Palm­zon­dag

tijd locatie vie­ring
10.00 uur M.O.O.-kerk
Palm­pasen­vie­ring met palmpaasstok­pro­ces­sie
koor: Gre­go­ri­aanse Schola
aan­slui­tend Pa­ro­chie­cen­trum Catechese voor kin­de­ren en ouders

Maan­dag 3 april

tijd locatie vie­ring
19.00 uur M.O.O.-kerk
Viering van Boete en Ver­zoe­ning
koor: Don Bosco
Biecht­gele­gen­heid
(dins­dag-vie­rin­gen als normaal)

Woens­dag 5 april

tijd locatie vie­ring
19.00 uur Sint-Jans­kathe­draal Chrisma­mis met Mgr. G. de Korte
(vie­rin­gen in de M.O.O.-kerk als normaal)

Paas­tri­duüm

(reguliere vie­rin­gen ver­val­len)

Donder­dag 6 april - Witte Donder­dag

tijd locatie vie­ring
8.30 uur M.O.O.-kerk Ochtend­ge­bed
12.00 uur M.O.O.-kerk Middag­ge­bed
19.00 uur M.O.O.-kerk Witte Donder­dag­vie­ring
koor: M.O.O.koor
20.00 - 24.00 uur M.O.O.-kerk Stille aanbid­ding

Vrij­dag 7 april - Goede Vrij­dag

tijd locatie vie­ring
8.30 uur M.O.O.-kerk Ochtend­ge­bed
12.00 uur M.O.O.-kerk Middag­ge­bed
15.00 uur M.O.O.-kerk Kruis­weg
koor: Don Bosco
15.00 uur Berghem Kruis­weg
15.00 uur H.Hart Kruis­weg
19.00 uur M.O.O.-kerk Kruis­ver­ering
koor: Gre­go­ri­aanse Schola

Zater­dag 8 april - Paas­za­ter­dag

tijd locatie vie­ring
8.30 uur M.O.O.-kerk Ochtend­ge­bed
12.00 uur M.O.O.-kerk Middag­ge­bed
21.00 uur M.O.O.-kerk Paas­wake
koor: Les Chanteurs de St. Gerard

Zondag 9 april - Hoog­feest van Pasen

tijd locatie vie­ring
9.30 uur Berghem Paas­vie­ring
10.00 uur M.O.O.-kerk Paas­vie­ring
koor: Dames- en Heren­koor
10.30 uur H.Hart Paas­vie­ring
11.00 uur Macharen Paas­vie­ring

Maan­dag 10 april - Tweede Paas­dag

tijd locatie vie­ring
9.30 uur Berghem Eucha­ris­tie­vie­ring
10.00 uur M.O.O.-kerk Eucha­ris­tie­vie­ring
koor: Dames en Heren­koor