Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenJubileumfeest Sint Sebastiaan Gilde Oss

Zondag 18 juni - 10.00 uur - Grote Kerk Oss

gepubliceerd: vrijdag, 14 april 2023
Jubileumfeest Sint Sebastiaan Gilde Oss
(foto: Jan Janssen)
Jubileumfeest Sint Sebastiaan Gilde Oss

Het gilde viert in 2023 zijn gou­den jubileum. Het is dit jaar 25 jaar gele­den dat de heroprich­ting plaats vond van het aloude schutters­gilde. Op 20 januari 1998 wer­den in het toen­ma­lige gildehuis Restaurant ’t Putje de statuten gepasseerd en op 4 ok­to­ber vond in de Grote Kerk tij­dens een pontificale eucha­ris­tie­vie­ring met als hoofd­cele­brant Mgr. A. Hurkmans de offi­cië­le in­stal­la­tie van het gilde plaats.

De Heilig Hart van Jezus kerk aan de Krom­straat in Oss biedt gelegen­heid tot ge­loofs­be­lij­de­nis aan beide pa­ro­chies. Neder­landse en Poolse diensten wisselen elkaar af, maar toch ont­moe­ten we elkaar. Dit kan zijn in persoon, maar ook in Op zon­dag 18 juni aanstaande vindt het jubileum­feest plaats, dat begint met een eucha­ris­tie­vie­ring in de Grote Kerk, waarna op het gilde­ter­rein, Huizen­beemd­weg 11 in Oss een receptie wordt gehou­den.

Gilde­mis 23 april

Het gilde kent twee zoge­naamde Teer­da­gen of Patroon­da­gen, name­lijk die van Sint Sebastiaan (20 januari) en Sint Joris (23 april). Iedere feest­dag start met een eucha­ris­tie­vie­ring, de zoge­naamde ‘Gilde­mis’ in de kerk, en ver­vol­gens wordt een ge­za­men­lijke maal­tijd, het ‘Teermaal’, genut­tigd in het Gildehuis.

Feest­dag 29 januari

De feest­dag van Sint Sebastiaan is dit jaar op zon­dag 29 januari gevierd met een Gilde­mis in de Grote Kerk. Op zon­dag 23 april wordt de feest­dag van Sint Joris gevierd. Vanaf 10.00 uur vindt een eucha­ris­tieve­ring plaats in de Grote Kerk waarbij het nieuwe vaandel wordt inge­ze­gend en de nieuwe Gildeko­ning en nieuwe gildele­den wor­den geïnstalleerd.

Konings­schie­ten

Het konings­schie­ten vindt plaats op zon­dag 16 april op het gilde­ter­rein. Het Sint Sebastiaan Gilde, het schutters­gilde van de stad Oss, is een gezellige, sportieve en betrokken vereni­ging van en­thou­siaste mensen.

Getekend Hans Pennings