Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen


Bedevaart naar Kevelaer

Zaterdag 2 september

gepubliceerd: dinsdag, 8 augustus 2023
De Genadekapel van Kevelaer
De Genadekapel van Kevelaer (foto: Wim Koopman)

“Heb Vertrouwen - Ik ben het!” (Mt.14,27) dat is het thema voor het bede­vaart­jaar 2023. Vertrouwen is een groot goed: Vertrouwen hebben in iets, in iemand. Erger is het als dat ver­trouwen wordt beschaamd. Vaak zijn breuken en won­den die zo zijn ontstaan zo ele­mentair dat ze soms maar moei­lijk geheeld kunnen wor­den en soms helemaal niet.

Pijn­lijke erva­ringen doen wij op in onze eigen omge­ving, in onze Kerk, in de be­stuur­ders van ons eigen land en in het wereld­ge­beu­ren. Wie of wat kan ik nog ver­trouwen? In een situatie, die voor de leer­lin­gen van Jezus helemaal onzeker en stor­mach­tig werd, vol drei­ging en gevaar, spreekt Jezus deze hoop­volle woor­den. Wij willen deze woor­den van hoop in dit jaar in het middel­punt plaatsen.

Kevelaer is voor veel mensen zo’n hoop­volle plaats, waar we ons verdriet en verlies bij Maria, Troos­te­res der Bedroef­den kunnen neerleggen. Wij gaan bid­den bij haar om ver­trouwen te behou­den en te krijgen. Jezus zelf heeft ons daarvoor die hoop­volle woor­den gegeven.

Daarom nodigen wij u nu vooral uit om met ons mee te gaan voor een bezoek aan Kevelaer, naar Maria de Troos­te­res der Bedroef­den. Wij hopen u op deze reis graag te ont­moe­ten namens de Broe­der­schappen van Ravenstein, Veghel en Oss, met omstreken.

Details

 • Zater­dag 2 sep­tem­ber 2023
 • Bijdage vol­was­se­ne: € 22,50
  Kin­de­ren t/m 12 jaar € 12,50
 • Een gel­dig iden­ti­teits­kaart of paspoort is verplicht in Duits­land.
 • Aanmel­den kan t/m 21 au­gus­tus bij:
  Peter of Mia Stoltz
  ’t Dorp 51
  5384 MB Heesch
  0412 - 45 31 31 / 06 - 28 95 82 81