Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen


Open Monumentendag

Zaterdag 9 en zondag 10 september

gepubliceerd: vrijdag, 1 september 2023
Open Monumentendag

Dit jaar staan de Open Monu­menten­da­gen gepland op zater­dag 9 en zon­dag 10 sep­tem­ber. Dan is de kerk na de Heilige Missen geopend en kan de toren van de Grote Kerk in groepjes wor­den beklommen.

Onder lei­ding van de “Vrien­den van de Grote Kerk” wor­den deze dagen ver­zorgd. Meer in­for­ma­tie volgt later in de media.

Ook de toren van de Wil­li­brordus­kerk in Berghem is op deze Open Monu­menten­da­gen geopend.

Thema

Het thema van 2023 is Levend Erfgoed. Immaterieel erf­goed, of ‘Levend Erfgoed’, zijn de culturele gebruiken, tradities en ambachte­lijke vaar­dig­he­den die mensen van huis uit hebben mee­ge­kre­gen, die zij zich eigen hebben gemaakt en die zij op hun beurt weer door­ge­ven.