Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen


Voor wie aan trouwen denkt

Cursus op zaterdagochtend

gepubliceerd: vrijdag, 15 september 2023

Aanko­men­de ok­to­ber gaat onze pre-marriagecourse weer van start. Dit is een alpha­cur­sus speciaal voor stellen en is bedoeld als ori­ën­ta­tie en voor­be­rei­ding op het huwe­lijk vanuit een chris­te­lijk per­spec­tief.

Tijdens vijf leuke en ontspannen ochten­den gaan partners samen in gesprek over hun relatie. Zo raken zij meer met elkaar ver­trouwd, op het gebied van de wezen­lijke dingen rond het huwe­lijk. De cursus wordt in een gezellige,open en veilige sfeer gegeven. Deel­ne­mers krijgen meer inzicht in zich­zelf, hun partner en hun relatie. Het pro­gram­ma bestaat per bij­een­komst uit een intro­duc­tie, een aantal oefe­ningen en wordt af­ge­slo­ten met een gezame­lijke lunch.

Data

  • zater­dag 28 ok­to­ber 10.00 - 13.00 uur
  • zater­dag 4 no­vem­ber 10.00 - 13.00 uur
  • zater­dag 18 no­vem­ber 10.00 - 13.00 uur
  • zater­dag 25 no­vem­ber 10.00 - 13.00 uur
  • zater­dag 9 de­cem­ber 10.00 - 13.00 uur

Details

Locatie: Pastorie (Begijnen­straat 1, Oss)
Kosten: € 50,- per stel
aanmel­den: info@pa­ro­chiewil­li­brordus.nl