Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenNieuwe start familiepastoraat

Voorbereiding 1ste H. Communie/Vormsel

gepubliceerd: maandag, 9 oktober 2023

Zondag 15 ok­to­ber, aan­slui­tend aan de H. Mis van 10.00 uur zal in het pa­ro­chie­cen­trum (Koorn­straat 6) in­for­ma­tie gegeven wor­den over de voor­be­rei­ding tot het ont­van­gen van de 1ste H. Communie en het H. Vormsel. De opzet is enigszins aan­ge­past. In plaats van om de veer­tien dagen zijn de bij­een­komsten voor­taan eens per maand. Meestal de zon­dag van de vierde week. Maar op de in­for­ma­tie­bij­een­komst hoort u daar alles over.

Kunt u niet op 15 ok­to­ber? Geen nood. Instromen kan altijd later nog, maar daar­mee kan het ont­van­gen van het Sacra­ment na­tuur­lijk ook verschuiven naar een latere datum. 

22 ok­to­ber, ook aan­slui­tend aan de H. Mis van 10.00 uur is dan de start.