Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenAllerzielen

gepubliceerd: woensdag, 25 oktober 2023

Rond Aller­zie­len staan we stil, bij hen die we moeten missen. De wereld draait door, alsof er niets is veran­derd. Wie iemand verliest, weet dat de wereld echter nooit meer het­zelfde zal zijn.

Hoe iemand ook was, hij of zij was en is een deel van ons leven. We geloven dat geen enkel leven verloren gaat, maar dat we met Jezus ge­roe­pen zijn voor het léven, voorbij het hier en nu.

Tege­lijk blijft het gemis en de leegte, omdat elk mens bij­zon­der is en we dat nooit mogen vergeten. En omdat wij niet mogen vergeten hoe bij­zon­der wij voor die Ander waren en zijn.

Rond Aller­zie­len zijn ver­schil­lende momenten waarop we stil staan. Na afloop van de vie­rin­gen over­dag, is er aan­slui­tend de ze­ge­ning van de graven op de begraaf­plaats.

Vie­rin­gen

dag datum tijd vie­ring

H. Hart kerk

Donder­dag 2 no­vem­ber 15.00 uur Zegenen van de graven begraaf­plaats aan de Amsteleind­straat
Donder­dag 2 no­vem­ber 17.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Grote kerk Oss

Donder­dag 2 no­vem­ber 15.00 uur Zegenen van de graven begraaf­plaats Eikenboo­gaard
Donder­dag 2 no­vem­ber 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Berghem

Donder­dag 2 no­vem­ber 10.30 uur Zegenen van de graven begraaf­plaats Berghem
Donder­dag 2 no­vem­ber 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Macharen

Zater­dag 4 no­vem­ber 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Haren

Zater­dag 28 ok­to­ber 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Alge­meen

Tijdens de Heilige missen zullen diegene wor­den her­dacht die in het afgelopen jaar van ons zijn heen­ge­gaan en een ker­ke­lijke uit­vaart hebben gehad.

Tijdens het zegenen van de graven zal extra stil­ge­staan wor­den bij de graven waar­van de familie aanwe­zig is.