Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenMaria Onbevlekt Ontvangenis patroonsfeest

gepubliceerd: maandag, 11 december 2023

Vrij­dag 8 de­cem­ber was de feest­dag van Maria On­be­vlekt Ont­van­ge­nis, het patroons­feest van de Grote Kerk. Voor die gelegen­heid werd Maria in het nieuw gestoken. In een plech­tige vie­ring werd ze terug­ge­zet op haar plek in de Maria­ka­pel.

Door een tech­nische sto­ring was de vie­ring helaas niet te zien op de live­stream.