Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenMeerdaagse bedevaart naar Beauraing, België

gepubliceerd: maandag, 11 december 2023

N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een vier­daag­se bede­vaart met extra zorg naar het Belgische bede­vaart­plaatsje Beauraing met be­ge­lei­ding van een pries­ter. Er is goede medische be­ge­lei­ding aanwe­zig. Aan deze bede­vaart kunnen ouderen, zieken, ge­han­di­capten, en gezonde pelgrims deel­ne­men. De bede­vaart van 25 t/m 28 mei 2024 heeft de opstap­plaatsen Mill, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel.

Pro­gram­ma

Dage­lijks H. Mis, rozen­hoedje, DVD over Beauraing, lof en de per­soon­lijke zegen met het H. Sacra­ment, gezellige ontspan­nings­avon­den, vespers en Maria­wake met handopleg­ging. Ook kunt u op eigen gelegen­heid het hei­lig­dom verkennen, het Mariaal museum bezoeken en de graven van de zieners bezoeken. Stille aanbid­ding is dage­lijks moge­lijk vanaf 14.00 uur in de kapel. Het accueil waar we ver­blij­ven, naast de tuin der ver­schij­ningen, heeft kamers voor 1 of 2 personen.

In­schrij­ving tot deelname is moge­lijk tot zes weken voor de bede­vaart. Bij de reissom zijn inbegrepen de heen- en terugreis van de centrale opstap­plaats naar Beauraing, volle­dig pension, een onge­val­len/ziekte- en reis­ver­ze­ke­ring, bijdrage om verblijf en ver­voer voor vrij­wil­li­gers van het zorg­team te betalen. Reissom vanaf € 340,- p.p.

Beauraing

Beauraing is een bede­vaart­plaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen. In een mei­doorn­struik verscheen Maria vanaf 29 no­vem­ber 1932, 33 maal aan vijf kin­de­ren. Maria, de moe­der met het Gouden Hart, vroeg om gebed en beloofde aan zieken en bedroef­den hulp en troost. Beauraing is rust, vrede en zorg voor elkaar. “Dat men hier op bede­vaart kome.” Het is een uit­druk­ke­lijke wens van de Heilige Maagd met het Gouden Hart.

Meer info

  • Meer inlich­tingen bij het pelgrims­secre­ta­riaat:
    dhr H. Kuijs
    Wester­veldlaan 6, 5345 EM Oss
    06 - 832 55 111