Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenMet de parochie naar Lourdes

Aanvullende informatie

gepubliceerd: woensdag, 7 februari 2024

Met de pa­ro­chie naar Lourdes! 27 april - 4 mei. Onder de vlag van het Huis voor de Pelgrim en in samen­wer­king met Theo van Osch pr., voor­heen pastoor in Uden, sinds enkele jaren kluize­naar in het Zuid Franse Montbrun des Corbrieres, gaan we als pa­ro­chie H. Wil­li­brordus naar Lourdes.

Waar een eer­dere poging strandde op het corona­vi­rus, gaat het deze keer toch echt door. De reis is van 27 april tot 4 mei en zal onder­no­men wor­den per TGV vanuit Tourcoing waar een bus ons, samen met andere Lourdes­gan­gers uit de regio, naartoe zal brengen.

Lourdes

Voor de meeste mensen is Lourdes een begrip; het is een bede­vaarts­plaats in Zuid Frank­rijk, een plek die garant staat voor vele gene­zingen en zo niet, dan meestal toch een flinke ‘boost’ aan nieuw ver­trouwen en levenselan. Het bede­vaartsoort is gesticht op de plek waar in 1858, het toen 14-jarige meisje Ber­na­dette Soubirous, een ver­schij­ning had van Maria. Voor meer in­for­ma­tie over Lourdes zelf kijk op www.vrien­den-van-lourdes.org

Een extra optie tij­dens deze Lourdes­reis is een dagexcursie naar het hei­lig­dom van Notre Dame de Colombier in Montbrun des Corbrieres. Daar heeft de be­ge­lei­dend pries­ter/kluize­naar Theo van Osch zijn thuis. Verder is het na­tuur­lijk van belang dat onze eigen pastoor ook mee zal gaan. Het belooft daarom een bij­zon­dere Lourdes­reis te wor­den.

Meer concrete in­for­ma­tie

 • 8-daagse reis per TGV naar Lourdes (en Montbrun)
 • 27 april t/m 4 mei 2024

Je reist in de vroege ochtend met de bus vanaf een centrale opstap­plek in de buurt van je woon­plaats in Neder­land naar Tourcoing in Noord-Frank­rijk. Daar stap je in de trein, die je met hoge snel­heid naar Lourdes brengt, waar je die­zelfde avond aan­komt.

Prijs

 • 8-daagse treinreis per TGV met verblijf in 4-sterrenho­tel ‘Roissy’ op basis van een twee­persoons­ka­mer € 1.200
 • toe­slag éénpersoons­ka­mer € 245

Deze reissom is inclusief

Hotel Roissy
4-Sterrenho­tel Roissy te Lourdes
 • Bus­reis Neder­land - Tourcoing v.v.
 • Treinreis Tourcoing - station Lourdes v.v.
 • Vervoer van station Lourdes - hotel v.v.
 • 7 over­nach­tingen in Hotel Roissy op basis van volpension
 • Lunchpakket in de TGV en diner bij aan­komst in Lourdes
 • Volle­dig ver­zorgd pro­gram­ma onder lei­ding van reis­lei­der Truus van der Loop en gees­te­lijk bege­lei­der Theo van Osch (sluit aan in Lourdes) en pastoor Kerssemakers
 • Toeristen­be­las­ting
 • Uit­ge­breide reisin­for­ma­tie
 • Reis­ver­ze­ke­ring en annule­rings­rege­ling

Algemene pro­gram­maon­der­de­len

 • Openings­vie­ring
 • Rond­lei­ding over de hei­lig­dommen
 • Inter­na­tio­nale mis
 • Stads­wan­de­ling
 • Dage­lijkse vie­ring met bede­vaart­groep
 • Deelname aan de licht­pro­ces­sie
 • Kruis­weg
 • Deelname aan de sacra­ments­pro­ces­sie
 • Excursie naar Pyreneeën (vervalt voor diegene die naar Montbrun reizen)
 • Gelegen­heid tot stil gebed aan de Grot
 • Boete­vie­ring/moment van barm­har­tig­heid
 • Slot­vie­ring

Extra pro­gram­maon­der­de­len

 • Be­zin­nings­pro­gramma met de nodige stille over­we­gingen
 • Dagexcursie naar Montbrun, Kapel Notre Dame de Colombier (prijs nog niet bekend)

Vragen en aanmel­den

Hotelleidster is Truus van der Loop

Voor vragen en aanmel­den kunt u terecht bij diaken Pieter Raaijmakers