Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenH. Lambertuskerk aan eredienst onttrokken

Per 1 juli 2024

gepubliceerd: zondag, 10 maart 2024
Lambertuskerk Haren
Lambertuskerk Haren

Het bisdom heeft goed­keu­ring gegeven om de Heilige Lambertus kerk in Haren aan de god­de­lijke ere­dienst te ontrekken. De han­de­ling zal plaats­vin­den op 1 juli 2024.

Het aantal kerk­gan­gers in Haren liep al enige tijd sterk terug. Daar­naast wer­den er geen sacra­menten meer toege­diend en was er zel­den nog een uit­vaart. Vandaar dat het bestuur van de Heilige Wil­li­brordus Pa­ro­chie de onttrek­king aan de ere­dienst heeft aan­ge­vraagd bij de bis­schop. Deze heeft de aan­vraag op 28 februari goedge­keurd.

Pastoor Kerssemakers heeft op 23 de­cem­ber de laatste Heilige Mis gevierd in de pitoreske kerk in Haren. De opkomst was toen on­ver­wachts hoog. Veel Harense inwoners wil­den nog een laatste keer afscheid nemen van hun kerk.