Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenJaaroverzicht 2023

Een goed jaar!

gepubliceerd: vrijdag, 5 januari 2024

“Het was een moei­lijk jaar.” Menig jaar­over­zicht moest dat bekennen. En niet alleen in 2023, maar ook in 2022, 2021, 2020, 2019, 2018... enzo­voorts. Wellicht vraagt u zich dan af: wanneer was het een goed jaar? Nou, naar mijn mening waren dit de jaren 2023, 2022, 2021, 2019, 2018... enzo­voorts.

Enfin, het punt dat ik wil maken is dat we ons in onze jaar­over­zichten en nieuw­jaarspeeches wel wat meer mogen richten op de po­si­tie­ve kanten aan een jaar. Wanneer doen we het anders? Uiter­aard is er in 2023 oorlog uitgebroken in het Heilig Land, wordt er nog steeds gevochten in ons eigen Europa en wordt niemand meer gelukkig van afrekenen in de super­markt.

Maar 2023 was ook het jaar dat we corona kortwiekten, de gas­prij­zen ein­de­lijk omlaag gingen en Amersfoort werd gekozen tot beste stad van dat­zelfde Europa. Om die lijn door te trekken: in ons geloof is er genoeg kommer en kwel geweest de afgelopen jaren. In dorpen sluiten de kerken en de chris­te­lijke normen en waar­den lijken met de dag min­der aanwe­zig in onze samen­le­ving. Met de nadruk op ‘lijken’.

“We hebben een goed jaar gehad.” De pastoor heeft het begrepen. Onder het genot van koffie, thee en met boter besmeerde kerststol, staakt een grote groep pa­ro­chi­anen even hun gesprekken. Hoewel preken niet de pastoor zijn lievelingsklus is, lijken de woor­den er nu met gemak uit te komen. “We hebben een levende pa­ro­chie! De afgelopen maand heb ik een jongen van 13 jaar gedoopt. Een jongen zon­der chris­te­lijke opvoe­ding die zelf zijn geloof heeft gevon­den. En zo volgen er nog veel meer. Bin­nen­kort staan er 2 à 3 hu­we­lij­ken op de plan­ning. Afgelopen Drie­ko­nin­gen hebben we met een goed groepje kin­de­ren De Wellen blij gemaakt. Een paar jaar gele­den dachten we dat we de deuren zou­den moeten gaan sluiten, maar het geloof leeft! We gaan met goede moed ver­der en geloven in een mooie toe­komst voor ons geloof.”

Na deze bemoe­digende woor­den wordt de glühwein inge­schon­ken door de hard­werkende gastheer en -vrouwen. Proost! Om met de af­slui­ten­de woor­den van de pastoor te spreken: “Zalig nieuw­jaar en proficiat aan ons allemaal!”

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.