Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenIndrukwekkende Chrismamis

gepubliceerd: donderdag, 28 maart 2024
Pastoor Kerssemakers nam ook deel aan de Chrismamis
Pastoor Kerssemakers nam ook deel aan de Chrismamis

Woens­dag­avond 27 maart waren afvaar­digingen uit heel het bisdom naar ’s-Hertogen­bosch getrokken voor de jaar­lijkse Chrisma­mis. In con­ce­le­bra­tie met de Mgr. Hurkmans, Mgr. Mutsaerts, de abten en vele pries­ters uit ons bisdom vierde Mgr. De Korte de Eucha­ris­tie.

De H. Oliën voor de bedie­ning van de sacra­menten wer­den gezegend en gewijd en de aanwe­zige pries­ters hernieuw­den hun wij­dings­be­lof­ten. Vanuit de pa­ro­chies wer­den gaven aan­ge­dragen voor de voedsel­bank.

De Chrisma­mis als dé be­lang­rijk­ste dio­ce­sane vie­ring van het jaar leidt ons naar het Paas­tri­duüm dat begint met de plech­tige vie­ring van Witte Donder­dag: de in­stel­ling van de Eucha­ris­tie, het pries­ter­schap en het gebod van de naasten­liefde.

(foto­se­rie: Wim Koopman)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.