Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenPaaseieren in de pastorietuin

Mysterie onopgelost

gepubliceerd: maandag, 1 april 2024

Op onverklaar­ba­re wijze zijn tij­dens de paas­da­gen een hele­boel gekleurde eieren in de tuin van de pastorie terecht geko­men. Bij nadere bestu­dering bleken ze uit chocolade te bestaan. De toevallig aanwe­zige kin­de­ren hielpen de pastoor graag met het opruimen.