Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenMaria komt naar Den Bosch

gepubliceerd: maandag, 15 april 2024

Deze maand maakt een reliekschrijn van de heilige Ber­na­dette een reis door Neder­land. De reliekschrijn, met daarin een stukje bot van de heilige, alsook een stuk steen van de grot van Lourdes doet alle bis­dom­men in ons land aan. De laatste plaats waar de reliek van Ber­na­dette in Neder­land te bezoeken is in ’s-Hertogen­bosch.

H. Ber­na­dette Soubirous

Ber­na­dette is een gewoon meisje van 14 jaar. Als ze op een dag langs een berg­ri­viertje loopt, hoort ze plot­se­ling een zacht geluid. In een grot ziet ze een mooie jonge vrouw staan. Even lijkt het alsof de wereld om haar heen niet meer bestaat. Ber­na­dette ziet alleen nog maar die mooie dame in het wit...

Zo begon 165 jaar gele­den de ge­schie­de­nis van Lourdes, een bede­vaart­stad in Frank­rijk. De dame in het wit was Maria, de moe­der van Jezus. Door die bij­zon­dere ont­moe­ting werd Lourdes een plek waar miljoenen mensen uit de hele wereld samen­ko­men. Vol­was­se­nen, maar ook veel kin­de­ren en jon­ge­ren.

Niet ie­der­een kan zomaar naar Frank­rijk reizen en zich on­der­dom­pe­len in dit verhaal. Daarom reizen relieken van de inmiddels heilige Ber­na­dette de wereld rond, ‘om de genade van Lourdes bekend te maken.’ In de maand april komen ze naar Neder­land.

Middag voor Ge­zin­nen

Zondag 28 april is er in ’s-Hertogen­bosch een mid­dag voor ge­zin­nen rond de H. Ber­na­dette en O.L. Vrouw van Lourdes. Ge­zin­nen uit alle bis­dom­men zijn daarbij welkom.

Op don­der­dag­avond 25 april komt de reliek al aan in de Sint-Jan en is er een jon­ge­ren­pro­gramma van Jong Bisdom Den Bosch (JBDB). Ook op vrij­dag en zater­dag zijn er ac­ti­vi­teiten.

Pro­gram­ma

12.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring met Kinder­woord­dienst in de Sint-Jans­kathe­draal
13.15 uur Inschrijven in de tuin van de ka­the­draal
13.30 uur Aftrap in de ka­the­draal met een verhaal over Ber­na­dette
13.45 uur Tocht langs personen die met Ber­na­dette en Lourdes te maken hebben
15.15 uur Ont­moe­ten met iets lekkers in de tuin van de ka­the­draal
16.00 uur Maria­vie­ring met licht­pro­ces­sie, zoals in Lourdes
16.45 uur Naar huis

Details

datum: zon­dag 28 april 2024
tijd: van 12.00 tot 16.45 uur
locatie: in en rondom de Sint-Jans­kathe­draal
Toren­straat 16 ’s-Hertogen­bosch
Info: 073 - 523 20 20
familie­pas­to­raat@bisdom­den­bosch.nl
www.bisdom­den­bosch.nl/ber­na­dette
aanmel­den: aanmel­ding@bisdom­den­bosch.nl

 

foto: Ramon Mangold
De reliekschrijn van H. Bernadette Soubirous voor het altaar