Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenLeer St. Jozef kennen

gepubliceerd: donderdag, 25 april 2024

De bij­een­komsten zullen door­gaan in het pa­ro­chie­cen­trum aan de Koorn­straat en bestaan uit een lezing, uit­wis­se­ling en gemeen­schap­pe­lijk gebed. Vooraf zullen we op deze dagen de H. Mis vieren in de kerk van de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis (Grote Kerk).

“De heiligen zijn de ware licht­dra­gers van de ge­schie­de­nis.” - Bene­dic­tus XVI

De heilige die zelfs voor Jezus een voor­beeld was, is Sint-Jozef. Pries­ter Donald Calloway schreef een 33-daagse toe­wij­ding aan Sint-Jozef. Aan de hand van zijn boek Consecration to St. Joseph zullen we zien welke rol Sint-Jozef in ons leven kan spelen.

Mail voor meer in­for­ma­tie naar kape­laan Kerckhofs: quinten.kerckhofs@live.nl

Bij­een­komsten

1 mei 2024
inlei­dende bij­een­komst (feest Sint-Jozef de Arbei­der)
8 mei 2024 bij­een­komst
22 mei 2024 bij­een­komst
29 mei 2024 bij­een­komst
5 juni 2024 gemeen­schap­pe­lijke toe­wij­ding

Pro­gram­ma

19.00 uur
H. Mis
19.45 uur Bij­een­komst rond Sint-Jozef
20.45 uur einde

Poster Toewijding aan Sint-Jozef