Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenTorenbeklimmingen Grote Kerk weer van start

gepubliceerd: woensdag, 15 mei 2024
Torenbeklimmingen Grote Kerk weer van start
(foto: Wim Koopman)

Nu de temperaturen aangenamer wor­den, hebben de “Vrien­den van de Grote Kerk” de toren­beklim­mingen weer opgestart. “Vrien­den van de Grote Kerk” is een groep sym­pa­thi­san­ten van de monu­mentale kerk. De groep is des­tijds opgericht door de voor­ma­lige stadsgidsen Gerrit Eijsvogels en de onlangs overle­den Jan Ulijn.

Het gezel­schap telt 16 leden, die behalve de torenbeklim­mingen ook rond­lei­dingen in de kerk ver­zorgen, het opbouwen van de kerst­stal en op de lan­de­lijke Open Monu­menten­da­gen bezoekers gastvrij ont­van­gen voor een bezoek aan de kerk uit 1859 en de 58 meter hoge toren.

De torenbeklim­mingen zijn bedoeld voor groepen tussen de 8 en 15 personen en kosten € 3,- p.p. Met de opbrengst van de beklim­mingen hebben “De Vrien­den” nieuwe kazuifels en mis­die­naarstogen kunnen aanschaffen. Verder hebben zij het moge­lijk gemaakt dat de Maria-kerkklok ook van onder de toren hand­ma­tig kan wor­den geluid. Het volgende doel is het herstel van de gods­lamp.

Aanmel­dingen voor de torenbeklim­mingen o.l.v. een gids kunnen wor­den gedaan per e-mail:

Deze vin­den plaats op de volgende zater­da­gen telkens om 13.00 uur:

  • zater­dag 27 april
  • zater­dag 11 mei
  • zater­dag 25 mei
  • zater­dag 8 juni

Op afspraak zijn ook andere tij­den en data moge­lijk.

(foto­se­rie door JJ)

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.