Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenGeslaagde bedevaart naar Lourdes

gepubliceerd: zondag, 2 juni 2024

Op 27 april ’s morgens heel vroeg om 05.45 uur, ver­trok­ken er afkoms­tig uit de Wil­li­brordus pa­ro­chie vanuit Zeeland (het dorpje) een vijftal pa­ro­chi­anen op bede­vaart naar Lourdes: Han, Dana, Hans, Frans, Stijn en pastoor Roland.

Bidden en varen

Bede­vaart is ‘bid­den en varen’. Bidden: dat hebben we gedaan, in de trein, bij de grot, in de basiliek in de onder­grondse, in de kapel, op het plein, in de bus en in het hotel. Bij Maria, naast Maria, voor Maria en door Maria. ‘Varen’: met de ‘Train de Grande Vitesse’, (niet te verwarren met de voetbal­club), de bus, door de plassen, met goede moed, met natte voeten, met geloof, met paraplu’s en doorweekte kaarsjes samen met wel 1.295 andere Neder­lan­ders. (Zoveel Hollan­ders en Braban­ders en Limbur­gers samen had Maria in jaren niet gezien bij de grot.) Veelal oud maar ook jong, ziek en gezond.

Alles hebben we mee­ge­daan: de mis in de grot waar we langs de muur hebben gestreken die helemaal glad was van zoveel miljoenen han­den die ook gestreken hebben (speciaal hebben we daar gebe­den voor onze per­soon­lijk intenties), de mis in de Ber­na­dette­kerk, de handopleg­ging, de biecht­vie­ring met het sacra­ment in de onder­grondse basiliek waar de hulp­bis­schop van Utrecht, Mon­seig­neur H. Woorts, een mooie predi­ca­tie hield.

Licht­pro­ces­sie en sacra­ments­pro­ces­sie

Na­tuur­lijk deden we mee met de licht­pro­ces­sie en de sacra­ments­pro­ces­sie. De kruis­weg liepen we met Père Theo, die we nog ken­den uit Uden waar hij pastoor was voordat hij tot het kluize­naarsleven ge­roe­pen werd. En we aten met de Franse keuken mee; twee keer per dag een warme maal­tijd en dat is als je normaal bruine boterhammen met kaas en jam eet best zwaar op de maag. Ter compen­sa­tie en om niet op te vallen dronken we er maar een glaasje rode of witte wijn bij, ieder naar zijn goes­ting. Een extra grote kaars staken we op voor het thuisfront en brachten de vele intenties die we meehad­den gekregen bij Maria in de grot.

Verbroe­dering

Na­tuur­lijk deden we ook aan ver­broe­dering, dat gebeurde zoals het goede Hollandse pelgrims betaamt op het terras en niet alleen bij een kopje koffie. Een bij­zon­dere excursie maakten we naar de kluize­naars­ka­pel van Père Theo van Osch in het plaatsje Montbrun, zo’n drie uur in de bus toerend door het Zuid-Franse land­schap met de Pyreneeën als afschei­ding tussen Frank­rijk en Spanje. Een won­der­lijk mooie 11e-eeuwse Romaanse kapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw: Notre Dame de Colombier. Pere Theo heeft in deze Duiventil zijn nieuwe levensroe­ping gevon­den kluize­naar: bid­dend en medi­te­rend levend in de stilte en nabij­heid van God. Een wel­da­dige plek waar we even mochten meeproeven van het con­tem­pla­tieve leven.

Souvenirs

De laatste dag moesten de souvenir­win­kels het ontgel­den en met een wel­da­dige zon die ons tij­dens het zoeken naar de juiste rozen­kransen, kruisjes en medailles helemaal opbeurde, kon­den we ‘s avonds de koffers sluiten voor de terugreis naar Neder­land. Op 4 Mei wer­den we na een hele zit ‘s avonds rond 23.00 uur weer afgeleverd bij de opstap­plaats in Zeeland en ston­den de hulptroepen al klaar om ons weer naar ons eigen thuis te brengen.

Mooi, rijk en nat

Het was een mooie, rijke, soms wat natte erva­ring aan de voet van de Pyreneeën waar we met Ber­na­dette en zovelen pelgrims weer nieuwe moed en troost hebben gevon­den, en ons geloof ge­sterkt hebben, dank­baar voor een gezellige en mooie bede­vaart naar Maria in Lourdes.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.