Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenSacramentsprocessie

Zondag 2 juni - 10.00 uur - Grote Kerk Oss

gepubliceerd: vrijdag, 24 mei 2024
De processie in 2022
De processie in 2022

Op zon­dag 2 juni, op het hoog­feest van Sacra­ments­dag, wordt na de H.Mis van 10.00 uur een be­schei­den Sacra­ments­pro­ces­sie gehou­den rond de Grote Kerk. Alle pa­ro­chi­anen zijn van harte uit­ge­no­digd om deze traditie voort te zetten.

Sacra­ments­dag

De Katho­lie­ke Kerk viert Sacra­ments­dag op de tweede don­der­dag na Pink­ste­ren. Het is een gods­diens­tige plech­tig­heid waarbij gelo­vi­gen open­baar hun geloof ritueel belij­den. Sacra­ments­dag werd in de der­tien­de eeuw door de paus inge­steld op verzoek van Juliana van Cornillon uit Luik. Zij wilde daar­mee de ver­ering voor het Heilig Sacra­ment - de aanwe­zig­heid van Christus in een hostie, een stuk brood - extra kracht bij zetten. Deze pro­ces­sie werd in de kerk maar ook wel in de tuin van de kerk of een klooster gehou­den. Veel jon­ge­ren hebben er waar­schijn­lijk nog nooit van gehoord.

Pro­ces­sie

Sacra­ments­dag met pro­ces­sie, niet alleen een oud gebruik, maar een gelegen­heid om ons geloof in de eeuwig­heid van Christus in de Eucha­ris­tie te belij­den en te vieren. Een mooi en zin­vol gebruik wat hope­lijk in onze pa­ro­chie een nieuwe traditie mag wor­den.